Pavel Srnský, MUDr.

Další autoři

MUDr. Michaela Kratochvílová

Mgr. Libor Štajer

JUDr. Jan Horník, Ph.D.

je tajemníkem úřadu obce s rozšířenou působností a v minulosti býval mj. vedoucím oddělení kontroly odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, kde se specializoval na výklad zákona o obcích a kontroly výkonu samostatné působnosti orgány obcí. V současné době zastává pozici tajemníka městského úřadu obce s rozšířenou působností a věnuje se souběžně lektorské činnosti.Jan Horník je absolventem Právnické fakulty UK, kde následně působil jako interní doktorand na katedře trestního práva, kterému se jako vysokoškolský pedagog věnoval i na jiných vysokých školách. Souběžně od roku 2008 pracoval na odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, kde se specializoval na výklad zákona o obcích a kontroly výkonu samostatné působnosti orgány obcí. V současné době zastává pozici tajemníka městského úřadu obce s rozšířenou působností a věnuje se souběžně lektorské činnosti.  

Mgr. Kristýna Schneiderová

Kristýna Schneiderová pracuje v advokátní kanceláři KROUPAHELÁN a specializuje se na právo nemovitostí a s ním spojený přesah do veřejné správy v podobě realizace stavebních záměrů včetně vlivů na životní prostředí. Podílí se i na projektech fúzí a akvizic a přípravě obchodních smluv. Kromě práv absolvovala na Masarykově univerzitě i politologii, díky čemuž strávila několik semestrů na ambasádách a v OSN v New Yorku. Studovala také v italské Bologni a na Sciences Po Bordeaux. Do advokacie vkročila již při studiu praxí v mezinárodní kanceláři. Řeší i přeshraniční aspekty vašeho právního problému a nemá problém komunikovat s klientem ve španělštině, italštině nebo francouzštině.

Mgr. Pavel Chlíbek

Mgr. Pavel Chlíbek je vrchní ministerský rada na Ministerstvu životního prostředí. Je spoluautorem zákona o jednotném enviromentálním stanovisku.

Mgr. Jan Schwaller

Jan Schwaller vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie – archivnictví a pomocné vědy historické.Působil nejprve jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze pracoval jako odborný asistent v Archivu Národního muzea a v současnosti je vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Věnuje se předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi. Na téma archivnictví a spisové služby publikuje a přednáší.