Jiří Nejedlý

Jiří Nejedlý působí jako interní trenér obchodního týmu Office DEPOT, s.r.o.

CZ/SK a zároveň jako profesionální kouč a trenér v oblasti profesního rozvoje. Absolvent PřF UK Jiří Nejedlý disponuje 25 lety praxe v obchodních pozicích českých i mezinárodních firem (výpočetní a kancelářská technika, IT služby, drogistické zboží, luxusní psací potřeby, nábytek, kancelářské potřeby, materiál pro výtvarníky a restaurátory, reklamní předměty, outsourcing služeb). Jeho pracovní náplní bylo vedení a motivace obchodního týmu, péče o stávající klienty, získávání nových klientů, uzavírání objednávek, vyjednávání podmínek smluv, vymáhání pohledávek, prezentace služeb. 14 let působí zároveň jako interní trenér obchodních týmů a liniového a středního managementu společnosti Papirius a Office DEPOT s.r.o, v ČR a SR. Jeho pracovní náplní je zaškolování a rozvojový trénink obchodníků a ASM, individuální koučink v terénu a trénink liniového a středního managementu v oblasti vedení lidí a řízení změn.  Má vlastní trenérskou a koučovací praxi (10 let). Ve všech oblastech využívá nejnovější trendy v oblasti vzdělávání a svoje know-how, vycházející z 25 let zkušeností z českých i mezinárodních obchodních společností.

Další autoři

Mgr. et Ing. Gabriela Culík, Končitíková

Gabriela Culík Končitíková se dlouhodobě věnuje studiu Baťovy soustavy řízení a jejímu využití v praxi.V rámci své lektorské činnosti přednáší jednotlivá témata z Baťovy soustavy řízení. Studuje doktorský studijní program na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, v rámci disertační práce vytváří model pro aplikaci personálních zásad vytvářených firmou Baťa a. s. do roku 1945 do současného podnikatelského prostředí. Své studie publikuje, je autorkou několika knih. V současné době pracuje také pro Nadaci Tomáše Bati. Věnuje se sdílení inspirativních myšlenek Tomáše Bati v rámci projektu Inspirace Baťa.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D., je právnička a lektorka zabývající se stavebním právem. Zároveň je členkou zkušební komise ČKAIT.Již od roku 2013 vede vzdělávací akce pro členy ČKAIT tematicky zaměřené na povolování staveb, nové smluvní vztahy ve výstavbě a nový občanský zákoník.

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.

Vladimír Smejkal je odborníkem v oblasti bezpečnosti organizací a řízení rizik, zejména v oblasti práva a bezpečnosti informačních systémů.Přes 20 let působí jako soudní znalec v oborech ekonomika a kybernetika, kriminalistika – ochrana dat a autorské právo. Podílel se na vyšetřování mnoha závažných trestných činů spáchaných v souvislosti s moderními informačními technologiemi především v oblasti ekonomiky a financí. V letech 2005–2006 byl rektorem Vysoké školy finanční a správní v Praze. Nyní působí jako profesor na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a ve své kanceláři soudního znalce  v Praze. Je členem vědeckých rad vysokých škol, autorem či spoluautorem knih („Počítačové právo“, „Internet a paragrafy“, „Právo informačních a telekomunikačních systémů“, „Řízení rizik“, E-government v českém právu“, „Autorskoprávní aspekty hromadných sdělovacích prostředků“) a článků z oblastí informatiky, práva, organizace a řízení, veřejné správy a e-governmentu. Podílí se také na legislativních pracích v ČR. Významný je jeho podíl na zákonu o elektronickém podpisu a na další české legislativě týkající se elektronické komunikace. V letech 2001–2004 působil jako předseda subkomise pro právo informačních systémů Legislativní rady vlády České republiky, v roce 2004 jej vláda jmenovala členem Legislativní rady, jejímž členem je dosud.  

Mgr. Miloslav Hubatka

Miloslav Hubatka vystudoval Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Přes dvacet let pracoval ve školství, z toho 10 let jako ředitel základní školy se zaměřením na moderní technologie a rozvoj nadání a talentu dětí.Zabývá se oblastmi, které se týkají rozvoje nadání a potenciálu dětí a moderními technologiemi ve výuce a rozvoji managementu škol. V současné době se věnuje lektorské, mentorské, poradenské a publikační činnosti. Založil a vede portály zaměřené na rozvoj nadání dětí (www.nadanedite.cz) nebo využití myšlenkových map (www.mindmaps.cz) a mnohé další.

Ing. Bc. Eva Směšná

Eva Směšná je odbornou poradkyní v oblasti ochrany životního prostředí.Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti o nakládání s odpady, obalech, předcházení ekologické újmě, správním řízení v odpadovém hospodářství, zpětném odběru apod. Je absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích a oboru Právo v podnikání na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze. Má více než dvacetiletou praxi na různých provozních a poradenských pozicích a ve službách v oblasti ochrany životního prostředí. Je držitelkou osvědčení Projektový manažer OPŽP, Manažer udržitelné spotřeby a výroby a je pověřenou osobou k hodnocení nebezpečných vlastností dle zákona o odpadech.

Ing. Daniela Burianová, LL.M.

Daniela Burianová Je auditorkou, daňovou poradkyní, bilanční účetní a lektorkou seminářů v oblasti účetnictví a daní. Od studií se specializuje na účtování a zdaňování neziskových organizací a obcí. Je členkou odborného kolegia v sekci pro neziskové organizace při Komoře daňových poradců a věnuje se metodické pomoci klientům z podnikatelské oblasti a neziskových organizací.