JUDr. Ing. Eva Radová

Eva Radová je partnerem advokátní kanceláře Rada & Partner. V průběhu své více než 15leté praxi se specializuje na zdravotnické právo, pracovní právo a ochranu osobních údajů.

V rámci zdravotnického práva má rozsáhlé zkušenosti zejména s problematikou vztahů mezi lékaři a zdravotními pojišťovnami při poskytování a úhradě zdravotních služeb, problematikou svobodného a informovaného souhlasu pacienta, jakož i s každodenními právními problémy při fungování lékařské praxe. Věnuje se také otázkám ochrany osobních údajů ve zdravotnictví a lékařskému tajemství. V oblasti zdravotnického práva pravidelně publikuje a přednáší.

Další autoři

Ing. Tomislav Langkramer

Má více než patnáctileté zkušenosti na vedoucích pozicích s údržbou a správou nemovitostí a s vedením úklidových firem.Obdržel certifikáty ve všech stupních kvalifikace managementu pro úklid u České společnosti pro jakost (nejvyšší stupeň certifikátu - Úklidový specialista). Je expertem Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. pro úklidové služby a jako manažer údržby. Má zkušenosti z úklidového oboru v oblasti zadávání zakázek.

Ing. Dagmar Fitříková

Dagmar Fitříková byla 10 let zaměstnána na Finančním ředitelství v Ostravě, v současnosti působí jako daňový expert ve společnosti ABC.TAXES.Od roku 1997 se soustavně věnuje lektorské činnosti zaměřené na oblast DPH. Je renomovanou autorkou četných publikací s daňovou tématikou, např. Uplatňování DPH - v EU a třetích zemích, Uplatňování DPH - v tuzemsku. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické poradenství ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Věrka Koukalová

Věrka Koukalová pracuje jako happiness managerka ve Fragile Media.Bohaté zkušenosti načerpala ze svého působení ve společnosti Google, kde zastávala pozici manažerky Google Partners programu a následně konzultantky projektu Digitální garáže. Má za sebou více než osm let praxe v online marketingu na vedoucích pozicích a dlouhodobě se zajímá o téma firemní kultury. Jejím úkolem happiness managerky je celý soubor rolí vedoucích k budování a udržování týmů v souladu s hodnotami firmy, udržování dobré nálady na pracovišti a posuzování osobnosti kandidátů a jejich ztotožnění s firemní kulturou.

Ph.Dr. Ivana Křížová, Ph.D.

Ivana Křížová vystudovala jednooborovou psychologii a doktorské studium na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2014 pracuje jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se vzdělává v klinické psychologii.Zároveň pracuji jako externí pedagog na Katedře psychologie Pedf UK a VŠO, kde vyučuji několik psychologických předmětů.

Mgr. Michaela Konečná

Marie Konečná v současnosti působí v advokátní kanceláři Škára & Partners, kde se specializuje především na oblast pracovního práva.

Ing. Petr Symanek

Petr Symanek vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině.Po ukončení studia pracoval krátce v OKD a poté nastoupil k celní správě České republiky. Zkušenosti získané na pohraničních i vnitrozemských celních úřadech poté zúročil během svého více než šestnáctiletém působení ve společnostech tzv. „velké poradenské čtyřky“. Nyní pracuje ve své vlastní společnosti s názvem Celní poradenství s.r.o. Jeho specializací jsou kromě celní problematiky rovněž spotřební a ekologické daně. Svým klientům ze sféry výrobních, distribučních a logistických společností asistoval při prověrkách a nastavení systému dovozu a vývozu zboží, při projednávání povolení celních režimů a zjednodušených postupů a při úspěšných projektech zaměřených na vrácení cla. Společnostem, které se setkávají se spotřebními daněmi, pomáhal především řešit složité problémy vyplývající z nejednoznačné interpretace předpisů a eliminovat tak rizika, která jsou v této oblasti obzvlášť závažná.