JUDr. Ing. Eva Radová

Eva Radová je partnerem advokátní kanceláře Rada & Partner. V průběhu své více než 15leté praxi se specializuje na zdravotnické právo, pracovní právo a ochranu osobních údajů.

V rámci zdravotnického práva má rozsáhlé zkušenosti zejména s problematikou vztahů mezi lékaři a zdravotními pojišťovnami při poskytování a úhradě zdravotních služeb, problematikou svobodného a informovaného souhlasu pacienta, jakož i s každodenními právními problémy při fungování lékařské praxe. Věnuje se také otázkám ochrany osobních údajů ve zdravotnictví a lékařskému tajemství. V oblasti zdravotnického práva pravidelně publikuje a přednáší.

Další autoři

David Říčný

David Říčný pracuje jako člen analytického týmu veřejných zakázek a koncesí ve společnosti Hirst, a.s., která se zaměřuje na poradenskou a konzultační činnost pro oblast veřejných zakázek.Od května 2008 do konce roku 2013 působil na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže nejprve jako referent, poté jako ředitel odboru veřejných zakázek. Předtím pracoval jako referent na legislativním odboru Ministerstva vnitra ČR, kde se kromě jiného věnoval přednáškové činnosti související s přijetím zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Dále působil na oddělení pojišťovnictví odboru Finanční trhy Ministerstva financí ČR. Má jedinečné zkušenosti s kontrolou zadávacích řízení, aplikací zákona o veřejných zakázkách a správním řízením a se zpracováváním odborných stanovisek týkajících se konkrétních otázek práva veřejných zakázek.

Ing. Dušan Šídlo, Ph.D.

Ing. Vladimír Čepelák, CSc.

Vladimír Čepelák absolvoval fakultu automatizace a ekonomiky VŠCHT v Praze.Vědeckou hodnost získal v oboru technická kybernetika ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Praze. Pracoval na různých pozicích v oboru IT, naposledy ve  firmě BSC Praha, s. r. o., (1990 – 95), kde byl členem nebo vedoucím projektových týmů pro implementaci bankovních a podnikových informačních systémů. Od roku 1995 je činný samostatně v oborech poradenství IT a odborné překladatelství.

Mgr. Ivana Karhanová

Ivana Karhanová je česká podnikatelka a bývalá televizní moderátorka, ředitelka PR agentury Margetroid, mediální poradkyně a provozovatelka rodinné restaurace Králík v rádiu.V letech 2008 až 2010 byla moderátorkou televizních pořadů Studio Burza a Investorského magazínu České televize. Od roku 2010 pak editorkou a moderátorkou ekonomického zpravodajství televize Z1. V únoru 2011 založila PR agenturu Margetroid, zaměřenou na klienty z finančního a investičního sektoru. V agentuře se věnuje strategické a krizové PR komunikaci a pro klienty z řad firem, institucí a politiky pořádá mediální tréninky.

JUDr. Gabriel Havrilla

Gabriel Havrilla: Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2000-advokátsky koncipient, od 2003-advokát Jazyky: anglický, maďarský, slovenský Špecializácia: poskytovanie rozsiahleho právneho poradenstva pri významných zahraničných investíciách, vykonávanie právnych auditov, analýza vymáhania pohľadávok Zakladajúci partner a advokát advokátskej kancelárie Legal Counsels s.Gabriel Havrilla: Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2000-advokátsky koncipient, od 2003-advokát Jazyky: anglický, maďarský, slovenský Špecializácia: poskytovanie rozsiahleho právneho poradenstva pri významných zahraničných investíciách, vykonávanie právnych auditov, analýza vymáhania pohľadávok Zakladajúci partner a advokát advokátskej kancelárie Legal Counsels s.r.o.

Ing. Oldřich Petira, CSc.

Ing. Oldřich Petira, CSc. je absolventem VŠCHT v Pardubicích a již 48 roků v chemickém výzkumu a vývoji.Dlouhodobě spolupracoval s MŽP, MZdr, MPO při přípravě a aplikaci legislativy pro ochranu životního prostředí a chemickou bezpečnost průmyslových výrobků.