JUDr. Jan Vidrna

Jan Vidrna je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Má bohatou praxi v oblasti trestního práva i dlouholeté zkušenosti z řídící a analytické činnosti. Jako advokát je specializovaný na trestní právo, s výrazným přihlédnutím k trestní odpovědnosti právnických osob. V tomto směru se aktivně zúčastnil již samotného legislativního procesu v roce 2011. Na toto téma přednáší, publikuje a právnické osoby samozřejmě také obhajuje.