JUDr. Miroslav Kubánek

JUDr. Miroslav Kubánek působí jako vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka a má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a dlouhodobě se věnuje lektorské a publikační činnosti.

Další autoři

Ing. Pavel Koška

Ing. Pavel Koška se ve firmě Variant plus zabývá více než 10 let kamerovými systémy na pozicích produktového manažera a projektového manažera. Variant plus je specializovaný dovozce a distributor v oblasti bezpečnostních slaboproudých systémů.

Iva Berná

Iva Berná působí jako konzultantka a lektorka v DMC management consulting.V DMC management consultingc se téměř 10 let věnuje rozvoji zaměstnanců a řešení problémů zaměstnavatelů. Poslední dva roky se ve firmách zabývá zejména projekty zaměřenými na udržení zaměstnanců – jak během onboardingu, tak i v dlouhodobějším horizontu. Je nadšenou trenérkou modulu Job Relations metodiky Training Within Industry, která díky strukturovanému přístupu k vedení lidí vyvrací mýty o tom, že leadership je měkká dovednost, která je závislá na přirozeném talentu.

Ing. Iveta Uhrová

Iveta Uhrová je profesionálnym konzultantom, lektorom a koučom - odborníkom v oblasti efektívneho riadenia firiem, procesov a ľudí.Má 15 ročnú prax v oblasti personálneho manažmentu, z toho viac ako 10 rokov pôsobila na manažérskych pozíciách. Zodpovedala za personálnu stratégiu a politiku, plán personálnych nákladov, systémy a nástroje personálneho riadenia, rozvoj a vzdelávanie manažérov i zamestnancov a spracovanie zamestnaneckých záležitostí. Iveta Uhrová pôsobí od roku 2007 ako lektor a konzultant v spoločnosti, ktorej misiou je podporovať efektivitu a rozvoj firiem a ich zamestnancov. Zameriava sa na projekty, ktoré podporujú budovanie výkonovo orientovanej firemnej kultúry, optimalizáciu procesov a výkonnosť personálnych systémov a nástrojov. V roku 2007 úspešne absolvovala akreditovaný kurz Systemický manažment a koučovanie a získala osvedčenie kouča s celoštátnou platnosťou.

JUDr. Samuel Král

Samuel Král je seniorním advokátem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL a ve své více jak 7 leté praxi se zaměřuje zejména na právní poradenství v oblasti práva IT, kybernetické bezpečnosti, duševního vlastnictví, a uzavírání smluv. Jeho klienti jsou české a mezinárodní společnosti ze sektorů IT, on-line služeb, finančních služeb a výrobního průmyslu.

Mgr. Martin Kaplán

Martin Kaplán vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako právník Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a kromě toho působí jako lektor se zaměřením na pracovní právo v regionálním školství.

Dr. et Mgr. Jiří Taišl

Dr. Jiří Taišl vystudoval na Filosofické (promován 1990) a Právnické fakultě UK v Praze (promován 1996). Absolvoval celou řadu dlouhodobých stáží ve Francii a také stáž ve velké Británii. Advokátem je od roku 2000 Vyučoval na Vysoké škole ekonomické a také na několika soukromých vysokých školách VŠ (Vysoká škola finanční a správní, Bankovní institut) Je také odborným lektorem (VOX, Economia, Bankovní akademie, bankovní institut, Cognos, Český institut interních auditorů) Specializuje se na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky a maďarsky..