Martin Bortlík

Je zodpovědný za oblast daňové politiky a řešení daňových sporů. Jeho specializací je poradenství v oblasti daňové kontroly, daně z přidané hodnoty a transferové ceny. Ve skupině PKF APOGEO působí od roku 2020, kam nastoupil na pozici Tax Policy & Controversy Manager. Je vysoce kvalifikovaný odborník v oblasti daní s patřičnými manažerskými schopnostmi. Od roku 2016 působil jako ředitel Specializovaného finančního úřadu a dohlížel na daně největších firem v Česku.

Další autoři

JUDr. Antonín Kottnauer

JUDr. Barbora Karo

Barbora je spoluzakladatelkou advokátní kanceláře KAROLAS Legal. Ve své praxi se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru.Barbora je spoluzakladatelkou advokátní kanceláře KAROLAS Legal. Ve své praxi se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru. V této oblasti se zaměřuje mimo jiné na přípravu a vyjednávání obchodněprávních smluv, poradenství dodavatelům při přípravě nabídek, zastupování v zadávacích řízeních a při uzavírání smluv se zadavateli a poradenství zadavatelům veřejných i sektorových zakázek při přípravě a komplexní organizaci zadávacích a koncesních řízení včetně PPP projektů dle zákona o zadávání.

Mgr. Alice Kourkzi – Kašlíková

Alice Kourkzi - Kašlíková je garantkou vzdělávání žáků s OMJ a žáků nadaných v Národním pedagogickém institutu České republiky. Má zkušenosti na pozici redaktorky, učitelky cizích jazyků, výchovné poradkyně ZŠ a metodičky prevence ZŠ.Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor pedagogika a anglický jazyk a literatura s didaktikou a specializační studium pro výchovné poradce. V současné době studuje doktorské studium na katedře pedagogiky a absolvuje sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii typu SUR na Skálově institutu v Praze. 

Mikuláš Němec

Je marketingový specialista na onlinovou reklamu a eventový manažer. Za svou pestrou kariéru v oblasti B2B, B2C a eventového marketingu má zkušenosti jak s nadnárodními giganty obchodního světa, tak se zaměřením na menší místní podnikySvé zkušenosti získal díky letitým spojením například se značkami jako jsou Samsung, eBay, Let It Roll, Monster, Johnson & Johnson, v agenturách Mustard a Aqua Digital a spoluprací s aktuálními klienty, se kterými je v kontaktu na denní bázi. Mimo prodejní a brandawareness kampaně se zaměřuje na komunikaci s fanoušky, influencerů a pořádání velkých hudebních akcí po ČR.

Peter Folk, MBA

Peter Folk je odborník v oblasti podnikových financií a manažérskeho účtovníctva.Titul MBA so zameraním na finančný manažment získal na City University of Seattle v Spojených štátoch amerických. Má 14 ročnú prax v oblasti poradenstva a financií z odvetvia profesionálnych služieb, informačných technológií, hotelierstva a cestovného ruchu a pôsobil na vedúcich pozíciách na lokálnej aj celoeurópskej úrovni. Pravidelne prednáša aj v programe MBA na Vysokej škole manažmentu na Slovensku a jej partnerských školách v zahraničí predmety so zameraním na účtovníctvo, financie a strategický manažment.

Ing. Daniel Bubenko

Daniel Bubenko se zabývá problematikou úspor energie, energetické náročnosti budov, obnovitelných a environmentálně šetrných zdrojů energie, energetického využití odpadů a energetické bezpečnosti.Podílel se na zpracování řady energetických auditů, územních energetických koncepcí, studií a podnikatelských záměrů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Je zapsán do Seznamu energetických specialistů.