Martin Košta

Martin do společnosti nastoupil v roce 2019 na pozici Senior Accountant. V roce 2022 se poté posunul z pozice Senior Accountant na pozici Accounting Team Leader. Martin vede tým, který má na starosti především oblast mezinárodních korporací, ad-hoc zakázek, konsolidací, klientů vykazujících dle mezinárodních účetních standardů IFRS a neziskových organizací. Dále se zabývá zúčtováním dotačních programů a grantů, překlápěním účetnictví z lokálních GAAP do CZ GAAP a zaúčtováním organizačních složek zřizovatele. Aktivně přednáší na odborných seminářích a na středních a vysokých školách

Další autoři

Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Dagmar Vilášková je speciální pedagožka. Na pozici vedoucí školních poradenských pracovišť na základních školách zajišťuje inkluzivní podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rovněž se věnuje podpoře a akceleraci žáků nadaných. Zkušenosti se vzděláváním dětí a žáků s kombinovaným postižením, dětí a žáků s autismem a vadou zraku předává na katedře speciální pedagogiky Ostravské Univerzity jako externí vyučující akreditovaného předmětu Strukturované učení a autismus, ale také formou bezplatných konzultací rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra.Vystudovala speciální pedagogiku a speciální andragogiku na Masarykově Univerzitě v Brně. V roce 2006 vydala metodiku Strukturované učení pro žáky s autismem (s přihlédnutím k postižení zraku a mentální retardaci). Profesní zkušenosti získala jako učitelka v mateřské škole, asistent pedagoga, učitel na 1. stupni ZŠ, speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně, odborný rada – odborník v oblasti speciální pedagogiky pro ČŠI, odborný pracovník – speciální pedagog pro NPI ČR, školní speciální pedagog a lektor. Od roku 2011 se věnuje metodickému vedení asistentů pedagogů na mateřských, základních a středních školách a tvorbě koncepcí školních poradenských pracovišť. V rámci lektorské činnosti se věnuje tématům: Školní poradenské pracoviště, Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra, Diagnostika a reedukace specifických poruch učení, Asistent pedagoga ve školní praxi, Podpůrná opatření a legislativa v MŠ, ZŠ a SŠ, Syndrom vyhoření.

Daniel Joksch

Specialista na bezpečnost a ochranu dat.Aktivně se podílí na vyjednávání a analýze dopadů GDPR. Je členem pracovní skupiny na ochranu dat v rámci SP ČR a členem expertní skupiny při Úřadu vlády. V rámci společnosti IBM je součástí bezpečnostního týmu, který se zabývá jak obchodní, tak konzultační stránkou bezpečnosti.  

Ing. Bc. Michal Sklenář

Michal Sklenář je v současnosti ředitelem odboru kontroly na Ministerstvu pro místní rozvoj a externí pedagog na Vyšší odborné škole v Praze.V minulosti pracoval na pozici vedoucího Oddělení kontroly v Úřadu vlády České republiky, v soukromém sektoru na pozici Senior konzultanta v oblasti EU fondů a v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na pozici garanta kontrol a zástupce vedoucího oddělení.

JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LL.M.

Martin Bortlík

Je zodpovědný za oblast daňové politiky a řešení daňových sporů. Jeho specializací je poradenství v oblasti daňové kontroly, daně z přidané hodnoty a transferové ceny. Ve skupině PKF APOGEO působí od roku 2020, kam nastoupil na pozici Tax Policy & Controversy Manager. Je vysoce kvalifikovaný odborník v oblasti daní s patřičnými manažerskými schopnostmi. Od roku 2016 působil jako ředitel Specializovaného finančního úřadu a dohlížel na daně největších firem v Česku.

Ing. PhDr. Marek Bobiš

Marek Bobiš získal od roku 2002 skúsenosti v riadení a implementácii štrukturálnych fondov a iných mechanizmov pomoci EÚ, pričom najdôležitejšími boli jeho úlohy pri vytvorení systému implementácie štrukturálnych fondov v Slovenskej energetickej agentúre (v súčasnosti Slovenská inovačná a energetická agentúra).Pôsobil tiež na Ministerstve hospodárstva SR a v súčasnosti pracuje ako programový manažér na Ministerstve životného prostredia SR.