Jan Frk

Jan Frk je jedním z vedoucích pracovníků firmy Software602.Problematice eGovernmentu se profesně věnuje již více než patnáct let. Pro svou erudici a bohaté praktické zkušenosti je často žádán jako externí poradce pro eGovernment a spisovou službu u řady ústředních orgánů státní správy. S nimi mimo jiné spolupracuje na přípravě příslušných legislativních norem a metodických pokynů.

Další autoři

Ing. Jaroslav Šafránek, CSc

Je specialistou v oboru tepelné ochrany budov. Celý svůj profesní život pracoval ve Výzkumném ústavu pozemních staveb, nyní pracuje v Centru stavebního inženýrství.Je členem správní rady Asociace energetických auditorů a energetických specialistů, V ČKAIT je místopředsedou Autorizační rady a členem pracovní skupiny pro výstavbu nízkoenergetických budov.

Ing. Pavel Staša

Mgr. Miroslava Strakatá

Miroslava Strakatá má dlouholetou praxi v předškolním vzdělávání, nejprve jako učitelka, od roku 1998 jako ředitelka mateřské školy.V průběhu své praxe realizovala mnoho tuzemských i mezinárodních projektů týkajících se předškolního vzdělávání, v rámci projektů navštívila mateřské školy v mnoha evropských zemích. Věnuje se publikační a lektorské činnosti v oblasti předškolního vzdělávání a školského managementu.

JUDr. Karel Voldřich

JUDr. Karel Voldřich je odborníkem v oblasti školského práva. V rámci své advokátní kanceláře AK Voldřich&Nekvasilová poskytuje stovkám mateřských a základních škol právní servis a poradenství.

Mgr. Marie Procházková

působí jako archivářka a metodička spisové služby ve Státním oblastním archivu v Praze.

Ing. František Šalanda

František Šalanda vystudoval Fakultu řízení VŠE v Praze, obor vědeckotechnické informace.Po pěti letech práce v Evropském informačním středisku Karlovy univerzity ve funkci informačního specialisty se stal vedoucím oddělení databází a on-line služeb. Zde se podílel na několika projektech UNESCO v oblasti informatiky. Po roku 1989 pracoval na Britském velvyslanectví v Praze pro vládní Know-how fond, jehož cílem byla podpora rozvoje prioritních oblastí pro rychlý rozvoj tržní ekonomiky. Kromě toho zde působil i jako poradce pro informační technologie. Od roku 1995 byl ředitelem marketingu ve společnosti Albertina data, s.r.o. a byl zodpovědný za péči o nejvýznamnější klienty společnosti, obchodní partnery a smluvní dodavatele dat.