Živé vysílání

Živé vysílání: Velké omyly při konverzi dokumentů a datových formátů

Jak na automatizovanou i manuální konverzi dokumentů

Termín: 29. 6. 2023
Lektor: Jan Frk
Místo konání: Online – živý přenos

Živé vysílání: Velké omyly při konverzi dokumentů a datových formátů

Současná situace nutí všechny organizace bezpečně využívat elektronickou správu dokumentů a e-archivaci. Základem je znalost, jak převádět dokumenty do a z elektronických formátů tak, aby vždy odpovídaly legislativním požadavkům. Provedeme vás problematikou (ne)autorizované konverze dokumentů a (ne)autorizované změny datových formátů s různou právní silou. Praktické rady vám pomohou předejít možným následkům nesprávného úředního postupu.

4 990 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl online semináře

Dění posledního dvou roků nahrává dlouhodobé strategii elektronizace veřejné správy.  Je nutné se zaměřit na aktuální praxi v zacházení s elektronickými dokumenty a ujasnit si správné postupy pro elektronickou konverzi dokumentů.

V rámci online semináře se zaměříme na konkrétní problémové situace z praxe a jejich řešení. Představena bude prostá konverze, konverze dle § 69a, autorizovaná konverze, automatizované autorizované konverze, prostá změna datového formátu i změna datového formátu dle § 69a.

Komu je online seminář určen

Živé vysílání je určen je určen zástupcům všem organizací veřejného sektoru, zejména pak úřadům státní správy a samosprávy.

Další informace

Online seminář je plnou náhradou za prezenční kurz s tou výjimkou, že ho můžete sledovat jak ve vaší kanceláři, tak doma. Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a záznam online semináře.

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE (9:00–12:00 hod.)

 • Úvod do problematiky
 • Význam a účel konverze dokumentů a převodu datových formátů
 • Právní a metodický rámec
 • Způsoby konverze dokumentů
  • Prostá (neautorizovaná) konverze dokumentů
  • Manuální autorizovaná konverze dokumentů
  • Automatizovaná autorizovaná konverze dokumentů
  • Manuální autorizovaná konverze dokumentů dle § 69a
 • Způsoby převodu datových formátů
  • Prostý (neautorizovaný) převod datových formátů
  • Manuální autorizovaný převod datových formátů dle § 69a
  • NOVINKA: Vidimace úřední desky (každý den úředně ověřená úřední deska)
 • Bezpečnost jednotlivých způsobů a udržení důkazního břemene
 • Nástroje pro jednotlivé způsoby
 • Příklady správné a špatné praxe
 • Dotazy a diskuse zúčastněných

Jan Frk

Jan Frk je jedním z vedoucích pracovníků firmy Software602.Problematice eGovernmentu se profesně věnuje již více než patnáct let. Pro svou erudici a bohaté praktické zkušenosti je často žádán jako externí poradce pro eGovernment a spisovou službu u řady ústředních orgánů státní správy. S nimi mimo jiné spolupracuje na přípravě příslušných legislativních norem a metodických pokynů.Cíl online semináře Dění posledního dvou roků nahrává dlouhodobé strategii elektronizace veřejné správy.  Je nutné se zaměřit na aktuální praxi v zacházení s elektronickými dokumenty a ujasnit si správné postupy pro elektronickou konverzi dokumentů.V rámci online semináře se zaměříme na konkrétní problémové situace z praxe a jejich řešení. Představena bude prostá konverze, konverze dle § 69a, autorizovaná konverze, automatizované autorizované konverze, prostá změna datového formátu i změna datového formátu dle § 69a. Komu je online seminář určen Živé vysílání je určen je určen zástupcům všem organizací veřejného sektoru, zejména pak úřadům státní správy a samosprávy. Další informace Online seminář je plnou náhradou za prezenční kurz s tou výjimkou, že ho můžete sledovat jak ve vaší kanceláři, tak doma. Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a záznam online semináře.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.