Mgr. Barbora Suchá

Barbora Suchá spolupracuje s advokátní kanceláří Weinhold Legal.

Po absolvování studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy působila v advokátní kanceláři PRK Partners a poté v Randl Partners. 

Další autoři

Mgr. Štěpán Holub

Štěpán Holub - Holubová advokáti s.r.o. se v advokátní kanceláři věnuje poskytování právního poradenství zejména v oblasti korporátního řízení a ochraně osobních údajů.Právní služby poskytuje rovněž v mezinárodním kontextu. Je zapsán jako mediátor pro obchodní a civilní spory u České advokátní komory a Bruselské advokátní komory a dále jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Právo studoval na Právnické fakultě UK a na Stockholmské univerzitě.

Bc. Eva Brabcová

Mgr. Michal Čermák

Mgr. Michal Čermák byl v minulosti ředitel úseku veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nyní je zadavatelem veřejných zakázek na ČVUT v Praze.Podílí se dále jako poradce pro zadávání veřejných zakázek s obzvláště složitými předměty plnění pro ministerstva a ústřední orgány státní správy a zdravotnické zařízení; Vyučuje veřejné zakázky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je vlastníkem poradenské společnosti CERAP, s.r.o. – www.cerap.cz, která se zaměřuje zejména na zadávání veřejných zakázek v IT.

Ing. Miroslav Brotánek

Jednatel společnosti BTK Praha s. r. o. Je zkušený lektor, který se zabývá revizní činností tlakových a plynových rozvodů a kotlů, provozováním kotelen a výměníkových stanic v obytných a nebytových objektech i poradenskou činností v energetice.

JUDr. Adam Furek

JUDr. Adam Furek je vedoucí pracovník legislativně-právního oddělení odboru veřejné správy, dozoru a kontroly na Ministerstvu vnitraSpecializuje se na poskytování informací o činnosti obcí v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím a je autorem řady odborných publikací.

PaedDr. Jana Havlová

Jana Havlová řadu let pracovala jako učitelka MŠ.Je autorkou projektu Svobodná Komenského škola a spoluautorkou Kurikula podpory zdraví v MŠ. Zastávala funkci ředitelky Církevní ZŠ a MŠ Archa v Petroupimi a nyní působí jako odborná asistentka katedry primární pedagogiky PedF UK.