Mgr. Bc. Martin Kůs

Martin Kůs je advokátem zabývající se oblastmi jako je zdravotnické právo, právo obchodních společností, pracovní právo a správní právo. V těchto oblastech vede odborná školení.

Další autoři

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. je absolventem Právnické fakulty UK v Praze. Odborně se zaměřuje především na regulaci systému zdravotního pojištění, úhrad za zdravotní péči, organizací zdravotnických zařízení a práva pojištěnců.

Ing. Michal Obrusník

Michal Obrusník je dlouholetým zaměstnancem veřejné správy s lektorskými zkušenostmi.Zabývá se řízením, metodikou, kontrolní činností a opravnými prostředky v oblasti správy místních poplatků. Účastní se připomínkových řízení novel právních předpisů s vazbou na správu místních poplatků. Procesní postupy dle daňového řádu využívá i v agendách řízení o porušení rozpočtové kázně a výkonu daňových exekucí.

Ing. arch. Ing. Vít Domkář, Ph.D.

Spoluzakladatel a jednatel společnosti Aveton, která díky vlastním unikátním patentům rychle roste a expanduje na nové trhy.Vývojem nových unikátních materiálů se společnost stala špičkou ve svém oboru.

Eva Hruštincová

Eva Hruštincová je hodnotitelkou a členkou komise projektu Ligy lidských práv Férová škola.

Peter Folk, MBA

Peter Folk je odborník v oblasti podnikových financií a manažérskeho účtovníctva.Titul MBA so zameraním na finančný manažment získal na City University of Seattle v Spojených štátoch amerických. Má 14 ročnú prax v oblasti poradenstva a financií z odvetvia profesionálnych služieb, informačných technológií, hotelierstva a cestovného ruchu a pôsobil na vedúcich pozíciách na lokálnej aj celoeurópskej úrovni. Pravidelne prednáša aj v programe MBA na Vysokej škole manažmentu na Slovensku a jej partnerských školách v zahraničí predmety so zameraním na účtovníctvo, financie a strategický manažment.

Ing. Mgr. Luděk Nezmar, MBA

Luděk Nezmar se specializuje na ochranu osobních údajů a zároveň publikuje odborné články a publikace na téma GDPR.V minulosti řídil několik společností z různých odvětví. Ve všech byl konfrontován se zpracováním velkého množství dat a jejich následným využitím v managementu firem. Problematiku zpracování dat pak poznal jak ze strany uživatele – manažera, tak z pohledu architekta a programátora. V posledních letech se aktivně zabývá zpracováním a ochranou dat, modelací firemních procesů, efektivním využíváním moderních technologií v oblasti ICT a kybernetickou bezpečností.