Mgr. Eva Čadová

Eva Čadová pracuje jako speciální pedagožka ve speciálně pedagogickém centru Kociánka v Brně.

Další autoři

MUDr. Blanka Kučerová

Blanka Kučerová je ředitelkou sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Ing. Ladislav Procházka

Ladislav Procházka působil v letech 2002 – 2005 v české inkasní a informační společnosti mezinárodní skupiny Coface.V roce 2005 založil společnost DC GROUP, která dnes poskytuje své služby ve 149 zemích a řeší téměř 50 tisíc pohledávek ročně.

Ing. Miroslav Kalous

Miroslav Kalous je náměstek ministra Ministerstva pro místní rozvoj ČR a spoluautor návrhu novely koncesního zákona.Zaměřuje se na právní a praktické otázky PPP projektů a koncesních smluv.

Mgr. Vít Cvrček

Vít Cvrček je zkušený metodik informačních systémů s dvacetiletou praxí ve veřejné správě, kde mimo jiné z pozice zástupce ředitele odboru ICT řídil vývoj informačních systémů na dvou ministerstvech (MZe a MPSV). Od roku 2008 je členem pracovních skupin ICT Unie se zaměřením na legislativu eGovernmentu, agendové informační systémy a elektronickou správu dokumentů. Je členem rady občanského sdružení CNZ, o.s., které se dlouhodobě věnuje oblasti elektronických dokumentů a související problematice.

doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Josef Kuchta působí na katedře trestního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.   

Ing. Jiří Novotný

Pracuje v oboru silniční dopravy nepřetržitě od roku 1973 na různých funkcích. Od roku 1997 je pracovníkem Centra dopravního výzkumu, což je veřejná výzkumná organizace. Zde se podílel například na zpracování metodik pro Ministerstvo dopravy. Jednalo se zejména o metodiku kontroly dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku nebo o odhalování manipulace se záznamovým zařízením. Podílel se také na přípravě kontrolních pracovníků v souvislosti s nasazení digitálních tachografů.