Mgr. Karel Matuška

Karel Matuška absolvoval studium oboru archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

V roce 1996 nastoupil do tehdejšího 3. oddělení Státního oblastního archivu v Třeboni na pozici archivář – instruktor pro podnikové archivy. Od roku 2004 je vedoucím oddělení předarchivní péče a metodiky třeboňského oblastního archivu. Od roku 1997 se na území Jihočeského kraje pravidelně zabývá lektorskou činností v oblasti spisové služby. Od roku 2007 je externím spolupracovníkem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích při výuce spisové služby a archivnictví.

Další autoři

Bc. Štěpán Javorčák

Štěpán Javorčák pracuje ve společnosti ALSENTA s.r.o.Velkou část své předchozí profesní dráhy prožil ve firmě ŠKODA Ostrov, s.r.o., kde zastával pozice vedoucí outsourcingu, konstruktér – projektant a analytik nákupu. Zde se začal věnovat reorganizaci nákupu a své zkušenosti dále rozšiřoval ve společnostech MSA, a.s. a Česká Zbrojovka a.s. V roce 2004-2007 podnikl cestu kolem světa. Po svém návratu se začlenil do společnosti KOMPASS Czech Republic, s.r.o. kde zastával pozici projektového manažera v oblasti outsourcing nákupu a nástroje pro nákup.

Mgr. Michal Čermák

Mgr. Michal Čermák byl v minulosti ředitel úseku veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nyní je zadavatelem veřejných zakázek na ČVUT v Praze.Podílí se dále jako poradce pro zadávání veřejných zakázek s obzvláště složitými předměty plnění pro ministerstva a ústřední orgány státní správy a zdravotnické zařízení; Vyučuje veřejné zakázky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je vlastníkem poradenské společnosti CERAP, s.r.o. – www.cerap.cz, která se zaměřuje zejména na zadávání veřejných zakázek v IT.

Kateřina Horynová

Kateřina Horynová má za sebou více než 15 let zkušeností v oblasti Event Managementu.Kateřina Horynová má za sebou více než 15 let zkušeností v oblasti Event Managementu. Je zakladatelkou a spolumajitelkou agentury Event Arena, která byla založena v roce 2000. Zároveň zastává pozici ředitelky produkce. Její hlavní náplní práce je supervize akcí a projektů, kreativní návrhy řešení eventů a komunikace s klienty. Podílí se na všech významných zakázkách společnosti. Mezi její klienty patří například ČSOB, Telefónica, Partners, Česká spořitelna, Seznam.cz, Novartis a řada dalších. Vystupuje a přednáší na odborných akcích týkajících se Event Managementu od roku 2011.

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Hana Scholleová po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy vystudovala na Fakultě podnikohospodářské, Vysoké škole ekonomické v Praze obor Podniková ekonomika a management bakalářské, magisterské i doktorské studium.Od roku 1996 působí jako odborná asistentka, později docentka na katedře podnikové ekonomiky VŠE, vyučuje předměty související zejména s podnikovými financemi (Podniková ekonomika, Controlling, Oceňování podniku, Reálné opce, Finance podniku, Strategické kapitálové investice, Finanční modelování). Zároveň spolupracuje s dalšími společnostmi v oblasti poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou řady článků a knih s problematikou investic do reálných aktiv, projektů rychlého rozvoje a stanovování jejich hodnoty.

MUDr. Zdeňka Trestrová

Zdeňka Trestrová po ukončení studií pracovala na Státním zdravotním ústavu Praha, kde se zabývala problematikou primární prevence u dětské a dorostové populace.Poté následovala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, kde se v rámci oboru hygiena dětí a mladistvých věnovala hygienickému dozoru dětských a dorostových zařízení. Kromě toho se zabývala projekty podpory veřejného zdraví zaměřenými především na prevenci poruch pohybového aparátu u dětí a na zdravou výživu. V současné době působí na Ministerstvu zdravotnictví ČR, odboru ochrany veřejného zdraví, kde řeší problematiku oboru hygieny dětí a mladistvých na celorepublikové úrovni.    

Ing. Václav Stárek

Ing. Václav Stárek je prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR, kde se zabývá primárně strategií a řízením politiky a činnosti Rady a Prezidia AHR ČR.Ing. Václav Stárek je prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR, kde se zabývá primárně strategií a řízením politiky a činnosti Rady a Prezidia AHR ČR. Dále zaštiťuje vnější vztahy s veřejnými institucemi, ministerstvy, SOCR, CzechTourismem apod. Činný je také v rámci HOTREC. Poskytuje metodickou podporu v oblasti legislativy. Dále je i viceprezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu.