Mgr. Michael Bátrla

Mgr. Michael Bátrla, akademický i profesní specialista na kybernetickou bezpečnost a zabezpečení informací.

Mgr. Michael Bátrla, profesní i akademický specialista na kybernetickou bezpečnost a zabezpečení informací. Aktuálně působí na pozici Head of Security společnosti Rossum a také jako odborný pracovník na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Dříve působil jako konzultant kybernetické bezpečnosti se zaměřením na strategii, governance, řízení a posuzování rizik, compliance (vč. standardů ISO 27000) a cloudovou bezpečnost (AWS, MS Azure).

Zkušenosti má mimo jiné z technologických společností, energického a finančního sektoru, veřejné správy, či vojenského a vesmírného průmyslu. U posledního jmenovaného se podílel na tvorbě mezinárodního standardu kybernetické bezpečnosti vesmírných systemů.

Další autoři

Ing. Lucie Hrušová

Od roku 2001 se pohybuje ve světě marketingu a obchodu. Pracovala pro nadnárodní společnosti i malé firmy. Stála u zrodu 1. komunitní zahrady v Liberci a festivalu dětských hraček a designu Juchů. Je mentorem neziskových projektů Nadace Via. Od roku 2015 je na volné noze a věnuje se marketingu malých a středních firem.Firmám pomáhá jako externí marketingový manažer. O jejich marketing pečuje od A do Z, nebo se stará o jednotlivé projekty. Její specializací je propojení marketingu s obchodem a efektivní komunikace. Více informací na www.luciehrusova.cz nebo https://www.linkedin.com/in/luciehrusova/.

Mgr. Miloslav Hubatka

Miloslav Hubatka vystudoval Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Přes dvacet let pracoval ve školství, z toho 10 let jako ředitel základní školy se zaměřením na moderní technologie a rozvoj nadání a talentu dětí.Zabývá se oblastmi, které se týkají rozvoje nadání a potenciálu dětí a moderními technologiemi ve výuce a rozvoji managementu škol. V současné době se věnuje lektorské, mentorské, poradenské a publikační činnosti. Založil a vede portály zaměřené na rozvoj nadání dětí (www.nadanedite.cz) nebo využití myšlenkových map (www.mindmaps.cz) a mnohé další.

Mgr. Pavla Katzová

Pavla Katzová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně.Po jejím absolvování se stala zaměstnancem legislativního a právního odboru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a následně vedoucí oddělení školské legislativy tohoto odboru. Podílela se na přípravě školského zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Je autorkou odborných publikací a článků z oblasti školské legislativy a lektorkou v této oblasti. V současné době je na rodičovské dovolené.

David Říčný

David Říčný pracuje jako člen analytického týmu veřejných zakázek a koncesí ve společnosti Hirst, a.s., která se zaměřuje na poradenskou a konzultační činnost pro oblast veřejných zakázek.Od května 2008 do konce roku 2013 působil na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže nejprve jako referent, poté jako ředitel odboru veřejných zakázek. Předtím pracoval jako referent na legislativním odboru Ministerstva vnitra ČR, kde se kromě jiného věnoval přednáškové činnosti související s přijetím zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Dále působil na oddělení pojišťovnictví odboru Finanční trhy Ministerstva financí ČR. Má jedinečné zkušenosti s kontrolou zadávacích řízení, aplikací zákona o veřejných zakázkách a správním řízením a se zpracováváním odborných stanovisek týkajících se konkrétních otázek práva veřejných zakázek.

Mgr. Michal Kandráč

Michal je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2018). Absolvoval též roční studium na University of Glasgow (2016 - 2017), kde se věnoval právu duševního vlastnictví, právu závazkovému a právu korporátnímu. Od roku 2018 je zapsán jako advokátní koncipient v České advokátní komoře.Michal Kandráč působí od roku 2015 v kanceláři Weinhold Legal, kde se zaměřuje především na právo duševního vlastnictví a informačních technologií, mediální právo a ochranu osobních údajů. Michal se v rámci své praxe dále specializuje na právo korporátní, a to zejména na právní poradenství v oblasti právních prověrek a procesu prodeje či koupě obchodních společností. V rámci svého působení ve Weinhold Legal se Michal taktéž účastnil mnoha významných projektů týkajících právního poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, a to zejména mapování procesů zpracování a datových toků nadnárodních společností, jakožto i provádění GAP analýz a jejich následné implementace.

Mgr. Vít Hruška

Mgr. Vít Hruška, advokátní koncipient v advokátní kanceláři macek | legal, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V současné době dokončuje své postgraduální studium, v rámci něhož se věnuje mediaci a arbitrážnímu řízení. V advokátní kanceláři se specializuje mimo jiné na ochranu osobních údajů.