Logo AIVD
Konference

Veřejné zakázky pod palbou změn: ZZVZ, stavební zákon a kyberbezpečnost

Zadávací lhůty • Stavební zákon • Kyberbezpečnost

Termín: 22. 5. 2024
Místo konání: Praha, Hotel Olympik

V roce 2024 dopadne na veřejné zakázky kromě novely ZZVZ také stavební zákon nebo zákon o kybernetické bezpečnosti. Jak se na všechny nové postupy musíte připravit? Podle čeho poznáte rizikové dodavatele a jak s nimi naložit? Jakým způsobem informovat o prodloužení zadávací lhůty? A které dodatky ke smlouvám (ne)můžete zveřejnit? Neztrácejte se v paragrafech a zúčastněte se konference osobně, těšíme se na vás!

5 990 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl konference

Cílem konference Veřejné zakázky pod palbou změn: ZZVZ, stavební zákon a kyberbezpečnost je srozumitelně a komplexně vás seznámit se změnami a chytáky v nových pravidlech nejen novely ZZVZ. Upozorníme, na co si dát extrémní pozor ve vašich uveřejňovacích povinnostech a nastavení zadávacích lhůt. Připravíme vás také na nová pravidla zákona kybernetické bezpečnosti, které se do veřejných zakázek promítnou v podobě řízení dodavatelů. Ve spolupráci s předními odborníky vybíráme ty nejdůležitější informace. Navíc se na problematiku podíváme prakticky, a to jak z pohledu zadavatelů, tak dodavatelů.

Výhody konference

 • Zjistíte, na jaká nejproblematičtější pravidla novely ZZVZ si musíte ve své praxi dát pozor.
 • Ujasníte si, podle jakých pravidel se nově musí nastavit zadávací lhůty.
 • Budete znát přísná pravidla řízení dodavatelů podle zákona o kybernetické bezpečnosti.
 • Jako BONUS získáte nahrávku celé konference zdarma.
 • Pokud se nemůžete zúčastnit prezenčně, zprostředkujeme vám na vyžádání online přímý přenos.

Prohlédněte si hlavní program konference.

Komu je konference určena

Konference je určena zadavatelům veřejných zakázek, zástupcům organizací veřejného sektoru a obcí a měst. Důležité informace přinese také dodavatelům-účastníkům zadávacích řízení, a samozřejmě odborné veřejnosti.

Další informace

Konference se koná pod záštitou časopisu Veřejné zakázky v praxi. Každý účastník konference obdrží CERTIFIKÁT a v ceně vstupného jsou podkladové materiály v elektronické podobě, teplý oběd, občerstvení a nahrávka z konference.

Hlavní témata konference (9:00 až 14:30)

Nejčastější chyby při uzavírání smluv na veřejné zakázky a plnění souvisejících povinností po novele ZZVZ

 • Výběr dodavatele a uzavření smlouvy
 • Povinnosti zadavatelů v rámci ukončení zadávacího řízení
 • Co uveřejnit na profilu zadavatele, registru smluv nebo Úředním věstníku EU

Dopad stavebního zákona do zadávání veřejných zakázek od 1. 7. 2024

 • Obsah zadávací dokumentace na stavební práce
 • Nové rozdělení staveb pro účely veřejných zakázek
 • Nová úprava plánovací smlouvy na stavbu
 • V jakém režimu (ne)můžete realizovat stavební zakázku a proč
 • Největší nedostatky ve stavebních zakázkách

Řízení dodavatelů pod tlakem kybernetického zákona od 18. 10. 2024

 • Co v rámci výběrového řízení musíte kontrolovat
 • Jak poznat rizikové produkty a jejich dodavatele
 • Kdy dodavatele musíte vyloučit z výběrového řízení

Nová úprava zadávací lhůty po novele ZZVZ

 • Nová právní úprava běhu zadávací lhůty
 • Nové podmínky k povinnému prodloužení zadávací lhůty
 • Jak o prodloužení lhůty informovat
 • Důsledky neodeslání oznámení o výběru v zadávací lhůtě

Problematické změny smluv a jejich řešení v zadávací praxi

 • Co a jak (ne)můžete měnit ve smlouvě v rámci plnění veřejné zakázky
 • Na které změny obnovit zadávací řízení
 • Jak řešit změnu dodavatele, úpravu ceny plnění, změnu množství dodávaného zboží atd.

(změna programu vyhrazena)

Mgr. Michael Bátrla

Mgr. Michael Bátrla, akademický i profesní specialista na kybernetickou bezpečnost a zabezpečení informací. Mgr. Michael Bátrla, profesní i akademický specialista na kybernetickou bezpečnost a zabezpečení informací. Aktuálně působí na pozici Head of Security společnosti Rossum a také jako odborný pracovník na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Dříve působil jako konzultant kybernetické bezpečnosti se zaměřením na strategii, governance, řízení a posuzování rizik, compliance (vč. standardů ISO 27000) a cloudovou bezpečnost (AWS, MS Azure). Zkušenosti má mimo jiné z technologických společností, energického a finančního sektoru, veřejné správy, či vojenského a vesmírného průmyslu. U posledního jmenovaného se podílel na tvorbě mezinárodního standardu kybernetické bezpečnosti vesmírných systemů.

Mgr. Michaela Machálková

Je advokátkou v advokátní kanceláři PORTOS, advokátní kancelář s.r.o., kde se zaměřuje především na právo veřejných zakázek včetně dotačních programů. Zkušenosti s právem veřejných zakázek získala na Státním fondu životního prostředí, které následně zúročila během svého působení v Českém rozhlase. Je jedním z právníků, kteří zpracovávají rozhodnutí do aplikace Lexikon Veřejných Zakázek. Dále je autorkou řady odborných článků, akreditovaného vzdělávacího kurzu Veřejné zakázky pro začátečníky a Veřejné zakázky malého rozsahu (vše Lexikon Veřejných zakázek), jakož i spoluautorkou komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Mgr. Lukáš Pruška

Lukáš Pruška vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své profesní praxe se věnuje již od roku 2009 zejména problematice veřejných zakázek, veřejnému investování, včetně financování z dotačních titulů. Již od dob studií působil v advokacii, nejprve jako právní praktikant, poté jako advokátní koncipient a od roku 2016 jako advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Problematice veřejných zakázek, veřejnému investování, včetně financování z dotačních titulů, se věnuje prakticky od začátku své profesní praxe v roce 2009. V poslední době se zaměřuje zejména na veřejné zakázky, závazky a právo ve stavebnictví, včetně problematiky obchodních standardů FIDIC. V rámci své specializace publikuje a věnuje se vzdělávací a přednáškové činnosti. Během své praxe se podílel na administraci několika set veřejných zakázek a výběrových řízení, z části spolufinancovaných z evropských fondů. Ve společnosti se věnuje zejména zadávání veřejných zakázek, vzdělávání a školícím aktivitám.

Mgr. Markéta Adámková

Je vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Ve své pozici se zabývá jak přípravou legislativních textů, tak administrací veřejných zakázek a přípravou metodických a výkladových stanovisek MMR jakožto gestora zákona o veřejných zakázkách. Je spoluautorkou novel zákona o veřejných zakázkách a také nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Mgr. Jan Slezák

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, dříve pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v poradenské společnosti OTIDEA a téměř deset let v manažerských pozicích pražských městských společností. V současnosti působí jako poradce v advokátní kanceláři KGS legal. Za svou dosavadní kariéru prošel všechny tři hlavní větve zakázkové praxe – dohledovou, poradenskou i zadavatelskou. Ve své nynější činnosti se specializuje na zajištění externí právní služby veřejným i sektorovým zadavatelům pro všechny oblasti nákupu i investic. Je místopředsedou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky a členem redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi.

Praha, Hotel Olympik

Akce se koná v prostorách luxusního 4* hotelu Olympik, který je součástí hotelového komplexu (společně s hotely Artemis a Tristar).

Adresa:

Sokolovská 138, Praha 8 186 76

Doprava:

Metrem do stanice Invalidovna (linka B), poté asi 5 minut pěšky.

Tramvají č. 3 nebo 8 do zastávky Invalidovna, poté asi 4 minuty pěšky.

Autem – parkovat lze na placeném parkovišti v hotelovém komplexu.

Přečtěte si více informací o hotelu. Místo konání je bezbariérově přístupné.

Mapa

Také doporučujeme