Mgr. Markéta Adámková

Je vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Ve své pozici se zabývá jak přípravou legislativních textů, tak administrací veřejných zakázek a přípravou metodických a výkladových stanovisek MMR jakožto gestora zákona o veřejných zakázkách. Je spoluautorkou novel zákona o veřejných zakázkách a také nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Další autoři

Mgr. Michal Kandráč

Michal Kandráč od roku 2015 pracuje v kanceláři Weinhold Legal, kde se zaměřuje především na právo duševního vlastnictví, právo informačních technologií, mediální právo a ochranu osobních údajů. V rámci své praxe se dále specializuje na právo závazkové a právo korporátní, a to zejména na právní poradenství v oblasti právních prověrek a procesu prodeje či koupě obchodních společností.Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval též roční studium na University of Glasgow (2016 – 2017), kde se věnoval právu duševního vlastnictví, právu závazkovému a právu korporátnímu. Od roku 2018 je zapsán jako advokátní koncipient v České advokátní komoře.

Mgr. Bohuslava Křikavová

Bohuslava Křikavová působí od roku 2009 v právním oddělení společnosti DC GROUP.Má rozsáhlé zkušenosti s vymáháním pohledávek prostřednictvím soudního i rozhodčího řízení, s exekucemi i v oblasti insolvenčního řízení.

Bc. Anna Vašíčková

Jan Vašíčková pracuje ve Státním oblastním archivu v Praze v Oddělení fondů hospodářských subjektů. Zajišťuje metodickou podporu veřejnoprávních i soukromoprávních původců v oblasti předarchivní péče a spisové služby, včetně elektronických skartačních řízení

Petr Vančura

Od roku 2012 působí ve Special Service International Praha jako IT administrator.Má starosti řízení service desk, administraci systémů MS Windows Server 2008/2012/2012R2, plánování a rozvoj IT infrastruktury společnosti.

Ing. Petr Symanek

Petr Symanek vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině.Po ukončení studia pracoval krátce v OKD a poté nastoupil k celní správě České republiky. Zkušenosti získané na pohraničních i vnitrozemských celních úřadech poté zúročil během svého více než šestnáctiletém působení ve společnostech tzv. „velké poradenské čtyřky“. Nyní pracuje ve své vlastní společnosti s názvem Celní poradenství s.r.o. Jeho specializací jsou kromě celní problematiky rovněž spotřební a ekologické daně. Svým klientům ze sféry výrobních, distribučních a logistických společností asistoval při prověrkách a nastavení systému dovozu a vývozu zboží, při projednávání povolení celních režimů a zjednodušených postupů a při úspěšných projektech zaměřených na vrácení cla. Společnostem, které se setkávají se spotřebními daněmi, pomáhal především řešit složité problémy vyplývající z nejednoznačné interpretace předpisů a eliminovat tak rizika, která jsou v této oblasti obzvlášť závažná.

Mgr. Ing. Jana Pekárková

Mgr. Ing. Jana Pekárková je advokátkou v Praze a v Čáslavi. V advokacii působí od roku 2006. Ve své praxi se věnuje zejména komerčnímu právu, přípravě a vyjednávání smluv, poradenství v oblastech souvisejících s podnikatelskou činností a zastupování v soudních řízeních. Z oblastí práva se zaměřuje zejména na právo nemovitostí, duševního vlastnictví a sporovou agendu.