Mgr. Markéta Adámková

Je vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Ve své pozici se zabývá jak přípravou legislativních textů, tak administrací veřejných zakázek a přípravou metodických a výkladových stanovisek MMR jakožto gestora zákona o veřejných zakázkách. Je spoluautorkou novel zákona o veřejných zakázkách a také nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Další autoři

Michal Macoun

Pan Michal Macoun, ze společnosti EDGE Consulting, s.r.o., je certifikovaným projektovým manažerem (PRINCE2), s více než dvanáctiletými zkušenostmi s řízením komplexních IT projektů v oblastech zabezpečení dat, optimalizace, virtualizace a cloudových řešení. Vlastní také certifikát DPO Pověřence pro ochranu osobních údajů, dle nového nařízení GDPR.

Mgr. Martina Chmelová

Lektorka, metodička vzdělávacích programů, koučka, poradkyně, terapeutka ve společnosti Alfa Human Service. Martina Chmelová také externě spolupracuje s časopisy Integrace a inkluze ve školní praxi a Poradce ředitelky MŠ.

Ing. Jan Ségl

Jan Ségl působí v Oddělení národního elektronického nástroje Odboru elektronizace veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj ČR.Dlouhodobě se zabývá vývojem a implementací Národního elektronického nástroje. Dříve působil na Ministerstvu vnitra ČR.

Petr Karkovský

Petr Karkovský, člen Komory logistických auditorů ČR, je poradcem a auditorem logistiky se zaměřením na oblasti interní logistiky, řízení zásob a plánování výroby.Působil dlouhou dobu ve středním i vrcholovém managementu v potravinářské oblasti. V nadnárodní potravinářské společnosti  získal řadu praktických zkušeností v oblasti projektového řízení a Balance Scorecard. V současnosti je také členem České asociace interim managementu. 

Michaela Kučerová, MCS., MA

Michaela Kučerová pracuje jako metodička služby "Podpora vzdělávání v rodinách" v sekci Programy sociální integrace Člověka v tísni.V téže organizaci působila několik let jako doučovatelka sociálně znevýhodněných dětí a koordinátorka vzdělávacích programů v Praze. Vystudovala sociální politiku na London School of Economics.

JUDr. Michaela Koblasová, Ph.D.

Michaela Koblasová absolvovala Právnickou fakultu UK, dále též maîtrise a D.E.A na Université Paris I Panthéon – Sorbonne.V současnosti je advokátkou advokátní kanceláře Weinhold Legal, v minulosti působila mimo jiné na sekretariátu Mezinárodního rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře (ICC International Court of Arbitration). Ve své právní praxi se zaměřuje na obchodní a občanské právo, rozhodčí řízení a soudní spory. Zkušenost má rovněž s implementací nového českého soukromého práva na smluvní dokumentaci českých i zahraničních subjektů včetně tvorby a úpravy obchodních podmínek.