Mgr. Markéta Adámková

Je vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Ve své pozici se zabývá jak přípravou legislativních textů, tak administrací veřejných zakázek a přípravou metodických a výkladových stanovisek MMR jakožto gestora zákona o veřejných zakázkách. Je spoluautorkou novel zákona o veřejných zakázkách a také nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Další autoři

Ing. Drahomíra Martincová

Drahomíra Martincová pracuje na Ministerstva financí v odboru legislativa daně z příjmů se specializací na daň z příjmů právnických osob.Odpovídá za oblast uplatňování slevy na dani z příjmů poplatníky v režimu investičních pobídek.

PhDr. Pavol Kučmáš

Pavol Kučmáš pôsobí od roku 2003 v štátnej správe na rôznych stupňoch riadenia a implementácie štrukturálnych fondov.Bohaté skúsenosti získal najmä počas šesťročného pôsobenia na Ministerstve hospodárstva SR. V súčasnosti pracuje ako programový manažér na Ministerstve životného prostredia SR.

Michal Fiala

Svým klientům pomáhá těžit z Facebook a Instagram reklamy maximum. Měsíčně spravuje účty s celkovým budgetem v jednotkách set tisíců korun, což mu dává dostatečný prostor zkoušet nové praktiky a postupy, které posléze učí na školeních. Krom reklam v ČR má zkušenosti s nastavováním kampaní v GB, RU a US. Kariéru v agentuře před několika lety úspěšně vyměnil za volnou nohu. Letos se chystá odstartovat novou kariéru digitálního nomáda, kterou započne koncem roku na Bali.

Ing. Jiří Karásek, Ph.D.

Specialista na oblast stavebnictví a nízkoenergetických budov z pohledu dotačních a podpůrných programů, ekonomických aspektů snižování spotřeby energie v budovách a emisí skleníkových plynů.

Tomáš Volešák

Tomáš Volešák je revizní technik a OZO v prevenci rizik a požární ochrany.

Mgr. Eva Škorničková

Eva Škorničková působí jako konzultantka pro ochranu osobních údajů a právní bezpečnost IT.Je rovněž členkou pracovní skupiny Úřadu vlády ČR k legislativě GDPR.