Logo AIVD
Živé vysílání

Markéta Adámková školí: Jak na administraci VZMR v roce 2024

Kompletní agenda veřejných zakázek malého rozsahu krok za krokem

Termín: 17. 6. 2024
Místo konání: Online – živý přenos

Zákon o zadávání veřejných zakázek podrobně nereguluje způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu. V běžné praxi tak zakořenilo mnoho polopravd a zadavatelé tak neustále řeší, zda postupují správně. Zadavatelé navíc musí při zadávání VZMR zohlednit zásady odpovědného zadávání. Školení s Mgr. Markétou Adámkovou z MMR ČR vás provede kompletním zadávacím procesem a poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav, stresu a chyb v celém roce 2024.

5 690 

bez DPH

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl semináře

Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky z řad zadavatelů s pravidly pro zadávání VZMR podle zákona o zadávání veřejných zakázek od 16. 7. 2023. Budeme se zabývat nejen vhodnými procesními postupy, ale také podmínkami zadání a plnění veřejné zakázky. Účastníci se přímo od spoluautorky zákona o zadávání veřejných zakázek dozví, jakým způsobem mají nastavit zadávací podmínky, aby obdrželi srovnatelné nabídky. Nastíníme, kdy je vhodné využít zadání veřejné zakázky formou přímého zadání a kdy je naopak vhodnější uzavřená či otevřená výzva.

V průběhu semináře budou také posluchači upozorněni na dílčí novely, které přináší povinnost aplikovat zásady odpovědného zadávání a inovací i pro VZMR. Seminář účastníkům zároveň poskytne příklady dobré a špatné praxe, stejně tak jako na závěry orgánů dohledů. Po absolvování semináře by tak měli být účastníci schopni zvolit vhodný postup pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu vlastními silami a vyvarovat se pochybení při přípravě výběrového řízení a v jeho průběhu.

Prohlédněte si detailní program.

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem pracovníkům na straně zadavatele, kteří zajišťují administraci veřejných zakázek malého rozsahu.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou také elektronické podkladové materiály a nahrávka, která bude dostupná po dobu jednoho měsíce.

Program semináře (9,0014,00 hod.)

 • Koncepce veřejných zakázek malého rozsahu:
  • právní úprava v zákoně o veřejných zakázkách a problémy z praxe
  • novela zákona o zadávání veřejných zakázek a související dopady na zadávání VZMR
  • důležité odkazy a metodické dokumenty
 • Nový manuál pro veřejné zakázky malého rozsahu
 • Revize důležitých pojmů – předmět VZ, předpokládaná hodnota, finanční limity, lhůty a další
 • Zásady, které musí být při zadávání vždy dodrženy
 • Možné postupy s podrobnými návody (včetně nastavení zadávacích podmínek)
  • Přímé zadání
  • Uzavřená výzva
  • Otevřená výzva
 • Nastavení interních procesů, výběr nejvhodnější nabídky, hodnocení, kvalifikace a další
 • Elektronické zadávání VZMR
 • Metodický pokyn pro zadávání zakázek mimo režim zákona 
 • Povinnost uveřejnit smlouvu (kdy, kde a co má být uveřejněno) a možnosti její změny
 • Prostor pro konkrétní dotazy a diskusi po celý den

Mgr. Markéta Adámková

Je vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Ve své pozici se zabývá jak přípravou legislativních textů, tak administrací veřejných zakázek a přípravou metodických a výkladových stanovisek MMR jakožto gestora zákona o veřejných zakázkách. Je spoluautorkou novel zákona o veřejných zakázkách a také nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.


Také doporučujeme