JUDr. Andrej Lobotka

Magisterské i doktorské studium absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2016 absolvoval bakalářské studium na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, obor Informatika ve veřejné správě.

Po škole sbíral zkušenosti jak ve státní správě (Česká správa sociálního zabezpečení), tak jako koncipient v advokátní kanceláři. Následně se podílel na implementaci GDPR ve společnostech UPC Česká republika a UPC Broadband Slovakia. V současné době působí jako pověřenec pro ochranu osobních údajů ve společnostech L’Oréal Česká republika, L’Oréal Slovensko a L’Oréal Magyarország.

Další autoři

Ing. Milan Bortel

Ing. Milan Bortel je zkušený odborník v oblasti Microsoft Office a posledních 16 let se živí jako lektor a konzultant.Milan Bortel své první školení vedl již v roce 2004. Jeho zaměření je Microsoft Office, Microsoft Project nebo MS SharePoint Server.

PhDr. Irena Hajzlerová

Irena Hajzlerová působí jako ředitelka a archivní inspektorka Státního okresního archivu Karviná.Je autorkou vyhledávané publikace Spisová služba ve školské praxi. Nově začala spolupracovat na aktualizacích publikace Archivnictví a spisová služba ve veřejném sektoru Nakladatelství Forum. Mezi její další publikační počiny patří naučná kniha Karviná. Věnuje se také lektorství v oblasti spisové služby a archivnictví, a  to zejména v oblasti státní správy, samosprávy a školských institucí.

Mgr. Jana Valová

Jana Valová je vedoucí pražského zastoupení společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s., specializující se na zprostředkování dotací a dotační poradenství.Zároveň je provozovatelem největšího portálu o dotacích www.dotacni.info a vydavatelem Dotačních novin. Ve firmě působí od jejího založení. Dnes se vedle manažerské práce věnuje zejména Operačnímu programu Životní prostředí. Ze své praxe ví, jaká úskalí na žadatele v dotačním světě číhají a jak se jim vyvarovat. Dlouhodobě spolupracuje například s městy Blansko, Kunovice, Mikulčice, Žarošice, Rájec- Jestřebí , Doudleby nad Orlicí a dalšími. Mezi její referenční projekty patří také například rekonstrukce chlazení ve společnosti Madeta a.s. nebo ekologizace provozu společnosti Prádelna Kyselý a.s. za více než 120 mil. Kč.

JUDr. Anna Doležalová, MBA

JUDr. Anna Doležalová, MBA je samostatnou advokátkou v Praze a v Plzni.V advokacii působí od r. 2007. Ve své praxi se v oboru civilního práva zaměřuje na přípravu smluv, poradenství při jejich sjednávání a na zastupování v soudních řízeních.

Jan Petr

Jan Petr se věnuje digitalizaci už třicet let. Byl přitom, když Software602 prodal stotisíc textových editorů, byl prvním zaměstnancem a zároveň ředitelem firmy EDITEL, která realizovala projekty elektronické bankovnictví a EDI. Byl partnerem firmy Deloitte pro Management Consulting. Následně se vrátil do Software602 jako ředitel a byl při spuštění Datových schránek i CzechPOINT. Pracoval na Magistrátu hlavního města Prahy jako ředitel sekce digitalizace a řízení. V současné době pracuje v Digitální a informační agentuře v odboru hlavního architekta a koordinuje činnost zavádění Zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby.

Ing. Jan Thorovský