JUDr. Andrej Lobotka

Magisterské i doktorské studium absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2016 absolvoval bakalářské studium na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, obor Informatika ve veřejné správě.

Po škole sbíral zkušenosti jak ve státní správě (Česká správa sociálního zabezpečení), tak jako koncipient v advokátní kanceláři. Následně se podílel na implementaci GDPR ve společnostech UPC Česká republika a UPC Broadband Slovakia. V současné době působí jako pověřenec pro ochranu osobních údajů ve společnostech L’Oréal Česká republika, L’Oréal Slovensko a L’Oréal Magyarország.

Další autoři

Ing. Tomáš Lank

Tomáš Lank je odborníkem na nakládání a obchod s odpady. Je absolventem Fakulty životního prostředí UJEP v r. 2004, vzdělání dokončil v oboru Odpadové hospodářství. Získal odbornou způsobilost jako bezpečnostní poradce pro ADR, je certifikovaný vzorkař a podílel se na sanačních zakázkách jako technický dozor investora či zakázky přímo realizoval. Od roku 2019 působí jako odborný asistent a spoluzajišťuje výuku předmětů zaměřených na nakládání s odpady, druhotnými surovinami a cirkulární ekonomiku na Fakultě životního prostředí UJEP.

Jan Kučera

Jan Kučera se věnuje profesionálnímu poradenství v oblasti skladování, logistiky a vyřizování reklamací pro malé a střední firmy, zejména sklady, distribuční společnosti a e-shopy, analýze stávajících procesů, návrhy zlepšení a zavedení vhodných postupů, školení pro skladníky i vedoucí a lektorsky zaštiťuje rekvalifikační kurzy pro vzdělávací agentury.Jan Kučera se věnuje profesionálnímu poradenství v oblasti skladování, logistiky a vyřizování reklamací pro malé a střední firmy, zejména sklady, distribuční společnosti a e-shopy, analýze stávajících procesů, návrhy zlepšení a zavedení vhodných postupů, školení pro skladníky i vedoucí a lektorsky zaštiťuje rekvalifikační kurzy pro vzdělávací agentury.  Má za sebou mnohaletou praxi, reference a úspěchy zejména v oblastech vytvoření, zavedení a zdokonalování nových skladových procesů v distribučních společnostech (nová logistika).

Ing. Adriana Hrivnáčiková

Adriana Hrivnáčiková je konzultantom pre oblasť verejného obstarávania spoločnosti CFCU, s.r.o., ktorá sa zaoberá poskytovaním komplexného ako aj ad hoc poradenstva k procesom verejného obstarávania  a poskytovaním školiacich a lektorských služieb, a to pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a dotovaných obstarávateľov ako aj pre záujemcov, uchádzačov a účastníkov.Od roku 2001 je odborne spôsobilou osobou na verejné obstarávanie. Počas svojej praxe realizovala desiatky verejných obstarávaní v oblasti tovarov, služieb i prác, pripravila mnohé interné smernice a manuály o verejnom obstarávaní a venuje sa aj špecifikám verejného obstarávania vo vzťahu k projektom financovaným z fondov EÚ/ES.

Mgr. Marek Bednář

Marek Bednář působí v AK Glatzová & Co.

RNDr. Pavel Hajn

Bc. Libor Novák

V oblasti veřejných zakázek se pohybuje od roku 2009.Má bohaté zkušenosti z poradenství a advokacie, nyní působí ve veřejné správě. Dlouhodobě se věnuje procesu námitek a správního řízení se zaměřením na sektorové veřejné zakázky.