Mgr. Lukáš Hnilička

Mgr. Lukáš Hnilička je advokát, který se specializuje na oblast komunálního práva, tedy na poskytování právních služeb obcím. S tím se nerozlučně pojí téměř každodenní práce se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Advokacii vykonává jako společník advokátní kanceláře - SHIELDS advokátní kancelář, s.r.o.

Lukáš si po škole vybral cestu advokacie a zkušenosti z praxe získával postupně ve dvou advokátních kancelářích. Tam mu byli svěřeni mj. klienti z řad obcí, díky čemuž intenzivně nahlédl do problematiky této oblasti. Oblíbil si ji natolik, že se na ni zaměřuje i nyní jako advokát. Lukáš tak měl možnost vést zajímavé projekty, bránit práva obcí v různých řízeních před soudy, zajišťovat uzavírání velkých stavebních veřejnoprávních smluv či vystupovat na zastupitelstvech svých klientů.

Další autoři

Petr Karkovský

Petr Karkovský, člen Komory logistických auditorů ČR, je poradcem a auditorem logistiky se zaměřením na oblasti interní logistiky, řízení zásob a plánování výroby.Působil dlouhou dobu ve středním i vrcholovém managementu v potravinářské oblasti. V nadnárodní potravinářské společnosti  získal řadu praktických zkušeností v oblasti projektového řízení a Balance Scorecard. V současnosti je také členem České asociace interim managementu. 

Filip Horák

Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D.

Miroslav Šafařík vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika, dále absolvoval bakalářské a postgraduální studium na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku.V období 1999–2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2004 je výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s., která se zaměřuje na propagaci udržitelné energetiky a stavitelství, zavádění energetického managementu a další projekty v oblastech ochrany klimatu a životního prostředí. V letech 2005–2008 byl předsedou CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu a dále působí jako konzultant v oboru obnovitelných zdrojů energie a úspor energie.

Mgr. Lukáš Kohoutek

Lukáš Kohoutek působí řadu let v oblasti školství, prevence a adiktologie. Začínal jako lektor a později metodik preventivních programů Nekuřátka zaměřených na prevenci užívání tabákových výrobků a následně i dalších návykových látek. Stál v čele České koalice proti tabáku (dnes AdiPoint) a se svým týmem vybudoval Národní linku pro odvykání 800 350 000. V rámci certifikované preventivní organizace Jules a Jim se kromě jejího řízení specializoval na programy selektivní prevence a asistenci při šetření šikanování s následnými intervencemi. Vedl specializační studium pro školní metodiky prevence a je autorem několika odborných článků pro pedagogy. V posledních dvou letech byl ředitelem základní školy. Nyní se vrací do světa prevence ke svému oblíbenému DVPP, šetření šikanování a podpoře ŠMP. Působí též jako nezávislý konzultant v oblasti řízení škol pro jejich management a zřizovatele.

JUDr. Karel A. Kodeda

Karel A. Kodeda působí od roku 1984 v sektoru IT a energetiky.Jako podnikový právník se podílel na tvorbě a implementaci vnitřních předpisů a procesů v obchodních společnostech. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a výukové programy na University College London, World Bank-USAID-USEA a projekt EUROPEUM. V současnosti spolupracuje s Central European Advisory Group jako externí konzultant.

Mgr. Josef Vachtl

ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu