Mgr. Lukáš Krejčí

Lukáš Krejčí nastoupil po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity do společnosti ŠKODA AUTO jako právník v oblasti řízení lidských zdrojů.

Zde se od počátku zaměřoval na problematiku pracovního práva, a to především v oblastech vysílání zaměstnanců, manažerská personalistika, agenturní zaměstnávání a v neposlední řadě i problematika tarifních vztahů, a to na úrovni nadnárodní společnosti.

V posledních několika letech vede tým, který má na starosti sociální dialog ve ŠKODA AUTO, tj. nejenom samotné kolektivní vyjednávání, ale mezinárodní spolupráci v této oblasti a dále společné personální projekty zaměstnavatele a odborů (Master Vendor koncept v oblasti agenturního zaměstnávání, nasazení časového konta u výrobních zaměstnanců, organizace práce v atypických směnných systémech apod.).

Další autoři

Mgr. Vlasta Macháčová

Odborná lektorka a konzultantka v oblasti vzdělávání, zaměřuje se mj. na aktivní učení, formativní hodnocení, projektové vyučování a společné vzdělávání. Má také bohatou praxi s učitelstvím v mateřské, základní a vyšší odborné škole. Za sebou má i školení v anglickém jazyce.

JUDr. Bořivoj Šubrt

Bořivoj Šubrt je nezávislý odborný poradce v oblasti pracovního práva je zároveň předsedou Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.Je uznávaným autorem řady odborných publikací a členem redakční rady časopisů Práce a mzda a Mzdová účetní. Účastní se jako člen expertního týmu jmenovaného ministrem práce a sociálních věcí přípravy velké koncepční novely zákoníku práce.

Jiří Charvát

Jiří Charvát je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik i PO, revizní technik hasicích přístrojů a hydrantových systémů.Při své praxi se účastnil jako OZO v BOZP na menších stavbách, přestavbách větších i menších stavebních společnostech. Je držitelem certifikátu Koordinátor BOZP.  V současné době pracuje jako hlavní koordinátor BOZP na stavbě, řídí a koordinuje bezpečnou práci ostatních dodavatelů.

Petr Koc

Petr Koc pracuje ve společnosti Grant Consulting jako obchodní analytik v oblasti strukturálních fondů EU.Specializuje se na problematiku informačních a komunikačních technologií, zpracovatelský a výrobní průmysl, vzdělávání a rozvoj venkova.

Ing. Jaroslava Hanková

Jaroslava Hanková působí jako daňový poradce již 8 let.Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze obor Finance. Je odbornicí v oblasti daní z příjmu právnických osobo, fyzických osob a daně z přidané hodnoty.

RNDr. Vladimír Smolka

Vladimír Smolka pracuje jako specialista statistik trhu práce ve firmě TREXIMA spol.s r. o. Původní vzdělání získané v matematické informatice postupně rozšiřoval a prakticky uplatňoval v oblastech matematické statistiky, trhu práce,  tréninku  a  konzultací managementu. Od roku 1992 se věnuje výdělkové statistice a je jedním z architektů národních strukturálních šetření. Více než 10 let vedl vývoj a provozování Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), který monitoruje úroveň výdělků a odpracovanou dobu zaměstnanců v ČR. Při vývoji  metodiky, implementaci a hlavně využívání výdělkových statistik pro ekonomické analýzy spolupracuje s Českým statistickým úřadem, Národohospodařským ústavem AV ČR, Českou národní bankou, Vysokou školou ekonomickou v Praze a Českomoravskou konfederací odborových svazů.