Mgr. Ondřej Pečený

Specializuje se na psychologické poradenství, koučink, facilitaci, mediaci a lektorskou činnost v oblasti měkkých dovedností.

Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, absolvoval psychoterapeutický výcvik akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR, neustále se odborně vzdělává.

V současnosti kromě psychologického poradenství, koučování a lektorské činnosti participuje na projektu Slunce občanského sdružení Tilia o.s., které připravuje programy pro děti z dětských domovů.

www.ondrej-peceny.cz

Další autoři

Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT.Je autorem pomůcek elektronického profesního informačního systému ČKAIT PROFESIS. Spolupracuje s MPSV v rámci skupiny Bezpečnost na staveništi a s MPO ČR při Radě vlády pro stavebnictví.

Mgr. Pavel Zeman

Pavel Zeman je bývalým ředitelem školského úřadu a vedoucím odboru školství Krajského úřadu České Budějovice, je erudovaným školitelem a lektorem v oblasti řízení a hospodaření škol.

Mgr. Barbora Suchá

Barbora Suchá spolupracuje s advokátní kanceláří Weinhold Legal.Po absolvování studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy působila v advokátní kanceláři PRK Partners a poté v Randl Partners. 

Martin Hradský

Martin Hradský se dlouhodobě věnuje systémům zlepšování. Vede a podílí se na optimalizačních projektech ve firmách jak v České republice, tak i na Slovensku. Specializuje se na rozvojové vzdělávání týmů a jednotlivců. Ukazuje cestu, jak budovat inovativní podniky díky zapojení zaměstnanců na všech úrovních organizační struktury. Externě nejčastěji pracuje ve výrobních podnicích, interně působí jako personální ředitel firmy Trade FIDES, a. s.

Věrka Koukalová

Věrka Koukalová pracuje jako happiness managerka ve Fragile Media.Bohaté zkušenosti načerpala ze svého působení ve společnosti Google, kde zastávala pozici manažerky Google Partners programu a následně konzultantky projektu Digitální garáže. Má za sebou více než osm let praxe v online marketingu na vedoucích pozicích a dlouhodobě se zajímá o téma firemní kultury. Jejím úkolem happiness managerky je celý soubor rolí vedoucích k budování a udržování týmů v souladu s hodnotami firmy, udržování dobré nálady na pracovišti a posuzování osobnosti kandidátů a jejich ztotožnění s firemní kulturou.

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

JUDr. Brůha pracuje jako advokát, je zprostředkovatelem a rozhodcem kolektivních pracovních sporů zapsaným na seznamu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.Je členem České advokátní komory, dále Evropského sdružení advokátů specializujících se na pracovní právo (EELA), členem výboru Pražského sdružení Jednoty českých právníků. Jako odborník na kolektivní vyjednávání je členem Kolegia expertů i členem výboru Asociaci pro rozvoj kolektivního vyjednávání (AKV). Pravidelně publikuje v odborných časopisech a na komunitním portálu Mzdová praxe, zodpovídá dotazy v právní poradně Mladé fronty DNES, Medical Tribune atd.