Mgr. Martin Ráž, M.Jur.

Martin Ráž je advokátem AK HAVEL & PARTNERS s.r.o. a specializuje se na problematiku nemovitostí, stavebnictví a smluv o dílo. exportu a mezinárodní právo soukromé (přeshraniční obchody a investice) a komplexní soudní a správní řízení, šířeji pak na problematiku veřejného sektoru, regulace a obchodních smluv jakéhokoliv typu.

Zároveň se ve své praxi věnuje exportu a mezinárodnímu právu soukromému (přeshraniční obchody a investice). V oblasti veřejného sektoru se zaměřuje především na problematiku vnitřního trhu EU, zadávání veřejných zakázek, právo veřejné podpory a právo ochrany životního prostředí.

Další autoři

Bc. Martin Mikuš

Jan Vašíček

Honza od roku 2015 spravuje PPC kampaně na Facebooku, Google i Seznamu pro domácí i nadnárodní firmy. K reklamě se dostal při práci v Seznam.cz, kde si vyzkoušel pozici Sklik specialisty. Poslední dva roky pracuje v agentuře Business Factory na pozici Facebook Ads specialisty a následně povýšil na Facebook team leadera. Spravoval Facebook kampaně pro Českou Spořitelnu nebo Mall.sk.

Ing. Jakub Kejval

Mgr. Bc. Jan Hebnar, MBA

Jan Hebnar, bývalý obchodní diplomat působící v Pekingu v letech 2009 až 2012, vystudoval právo a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně a MBA na Peking University. Zabývá se Asií, asijskou ekonomikou, společností a kulturou, přednáší na vysokých školách v ČR a Šanghaji interkulturní management, strategický management a mezinárodní vyjednávání. Je členem dozorčí rady European Chamber in China a šéfredaktorem komunitního občasníku o podnikání v Číně Šanghaj Plus, vydávaného Generálním konzulátem České republiky v Šanghaji. V současné době vede konzultační a obchodní společnost SINOVIA, která se obchodem s Čínou zabývá.

Ing. Martina Ježková

Martina Ježková vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor marketing a management potravinářských výrob. Během studií psala populárně naučné články o potravinách a zdravé výživě, poté ve státní správě pracovala na odborech komunikace a jako tajemnice ředitele kabinetu ministra (MZe).Nyní je stálou externí spolupracovnicí měsíčníků Poradce ředitelky mateřské školy a Průvodce společným vzděláváním. Je lektorkou Centra pro talentované dětí, také je lektorkou metody FIE (Feuersteinova instrumentálního obohacování), nejpropracovanějšího systému pro rozvoj dovedností myslet a učit se.

PhDr. Jan Hauser

Jan Hauser patří k předním českým expertům v oblasti dotačních programů Evropské unie a mezinárodní spolupráce.Je majitelem a jednatelem Evropské rozvojové agentury, expertním hodnotitelem Evropské komise a přednášejícím na Univerzitě Karlově v Praze. Aktivně se účastnil přípravy, realizace a hodnocení desítek projektů, financovaných z Evropského sociálního fondu, Evropského fondu regionálního rozvoje, komunitárních programů EU, z přímých výzev Evropské komise, z tzv. norských a švýcarských fondů a z dalších mezinárodních dotačních programů. Působí jako akreditovaný expert programu URBACT a je certifikovaným expertem a hodnotitelem Evropské komise (TAIEX – technická asistence pro rozšíření EU, program EaSI). Je hodnotitelem projektů pro projekty předkládané do programu Erasmus+ prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy