Mgr. Michael Koliha

Michael Koliha je advokát a specialista na farmaceutické a zdravotnické právo.

Během své kariéry zastupoval klienty v řízeních před Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ale i před soudy ve sporech o náhradu škody na zdraví. Svým klientům také radí v oblasti reklamy na léčiva a farmaceutické produkty.

Další autoři

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.

Štěpánka Uličná je specialistka v oblasti vedení, řízení, motivace a rozvoje pracovníků. Ve společnostech je zodpovědná za nastavení efektivních procesů náboru, výběru, adaptace, rozvoje, ale i propouštění pracovníků. Pomáhá zavádět motivační systém hodnocení a odměňování do různých typů organizací. Rozvíjí nejčastěji tyto kompetence pracovníků: komunikaci, motivaci, prezentaci, vyjednávání, argumentaci, vedení a řízení, kreativní myšlení prostřednictvím moderních vzdělávacích technik.Nyní se soustřeďuje na podporu vedení a řízení týmů online (remote management) a nastavení systému podporující home office, výkonnost a spokojenost pracovníků.

PaedDr. Ivana Dufková

Ivana Dufková se zaměřuje na projekty v oblasti veřejné správy. Od roku 2013 působí v Transparency International Česká republika, podílí se na projektech na Ukrajině, v Srbsku a Egyptě a projektu Evropské komise „Lifting the Lid on Lobbying“. Hovoří anglicky a rusky. Má za sebou 20 let praxe ve státní správě.Lektorskou činnost v oblasti etiky, korupce a ochrany lidských práv vykonává v České republice i v zahraničí. Je autorkou a spoluautorkou učebnic a multimediálních výukových programů (etika, domácí násilí, komunikační dovednosti).

Ing. Jaroslava Hanková

Ing. Ivan Macháček

Ivan Macháček se věnuje ekonomickým otázkám národního hospodářství jednak v rámci činností u podnikatelských firem a jednak jako lektor na Univerzitě Palackého v Olomouci.Od roku 1993 je rovněž daňovým poradcem se zaměřením na daň z příjmů. Dosud  publikoval  více  než 1 100 odborných článků k daňové problematice, prezentovaných v renomovaných nakladatelstvích. Je rovněž autorem více než 15 publikací k daňové problematice.

Robert Křepinský

Odborník v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se věnuje téměř třicet let. Působí jako svazový inspektor v OS UNIOS. Dále je členem Rady vlády pro BOZP, předsedou Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, člen Pracovního týmu pro bezpečnost práce Rady hospodářské a sociální dohody České republiky a člen Pracovní skupiny expertů BOZP při ČMKOS.

Mgr. Alice Kourkzi – Kašlíková

Alice Kourkzi - Kašlíková je garantkou vzdělávání žáků s OMJ a žáků nadaných v Národním pedagogickém institutu České republiky. Má zkušenosti na pozici redaktorky, učitelky cizích jazyků, výchovné poradkyně ZŠ a metodičky prevence ZŠ.Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor pedagogika a anglický jazyk a literatura s didaktikou a specializační studium pro výchovné poradce. V současné době studuje doktorské studium na katedře pedagogiky a absolvuje sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii typu SUR na Skálově institutu v Praze.