Mgr. Michal Antoš, LL.M.

Michal Antoš je advokátem v advokátní kanceláři Šetina, Komendová & Partners s.r.o., ve které již pátým rokem působí. Ve své praxi se zaměřuje se především na právo obchodních korporací, problematiku compliance a závazkové právo. Zejména v oblasti práva obchodních korporací již publikoval řadu odborných článků, pravidelně přednáší a vystupuje na konferencích zaměřených právě na toto téma.

Další autoři

JUDr. Lukáš Slanina

Advokát specializovaný na právní podporu realitních kanceláří a makléřů při jejich práci. Jeho tým v advokátní kanceláři ARROWS zpracoval přes 5000 realitních obchodů a řešil téměř 100 sporů mezi realitními zprostředkovateli a klienty. Je vedoucím autorského kolektivu připravovaného komentáře realitního zákona pro nakladatelství Leges. Pravidelně školí právo pro realitní makléře. Vedle toho vede seminář na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a působí jako zkoušející u advokátních zkoušek.

Mgr. Michaela Riedlová

Lektorka působí v advokátní kanceláři AD LEGES specializující se zejména na oblast práva obchodních společností. Kancelář je zaměřena jak na poradenství právní, tak i daňové, což přináší ucelený pohled na často kladené otázky, které jsou v současnosti podnikatelé nuceni řešit v souvislosti s fungováním svých společností.

Dr. Josef Černohlávek

Dr. Josef Černohlávek je advokát a rozhodce specializovaný na stavební právo a další právní obory. Působí jako advokát v rámci advokátní kanceláře Ürge & Černohlávek.

Ing. Jan Vlachý, Ph.D.

Jan Vlachý pracuje jako konzultant v oblastech finančního řízení a řízení rizik, přednáší na vysokých školách a v postgraduálních kursech.Má rozsáhlou odbornou praxi, zahrnující řídící pozice v českých a zahraničních finančních institucích a implementaci projektů pro veřejnou i soukromou sféru. Je autorem řady článků v recenzovaných odborných časopisech a tří monografií, vydaných v tuzemsku a v Německu.

Mgr. Pavla Katzová

Pavla Katzová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně.Po jejím absolvování se stala zaměstnancem legislativního a právního odboru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a následně vedoucí oddělení školské legislativy tohoto odboru. Podílela se na přípravě školského zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Je autorkou odborných publikací a článků z oblasti školské legislativy a lektorkou v této oblasti. V současné době je na rodičovské dovolené.

Mgr. Miloslav Kvapil

Miloslav Kvapil je certifikovaný interní auditor ve veřejné správě EXPERT/KONZULTANT. Více než 20 let se zaměřuje na zefektivňování veřejné správy a zejména veřejnoprávních korporací (územně samosprávný celek a jeho zřízené/založené organizace), a to z pohledu finančního řízení a kontroly, veřejných služeb a procesů, které jsou úzce s veřejnými financemi propojeny.Vedle své lektorské a auditorské činnosti je také ředitelem společnosti DYNATECH s.r.o., která se se zabývá nejen službami interního auditu, ale také vyvíjí vlastní softwarové nástroje pro elektronizaci procesů spojených s finančním řízením a kontrolou veřejnoprávních korporací a jejich organizací.