Mgr. Michal Antoš, LL.M.

Michal Antoš je advokátem v advokátní kanceláři Šetina, Komendová & Partners s.r.o., ve které již pátým rokem působí. Ve své praxi se zaměřuje se především na právo obchodních korporací, problematiku compliance a závazkové právo. Zejména v oblasti práva obchodních korporací již publikoval řadu odborných článků, pravidelně přednáší a vystupuje na konferencích zaměřených právě na toto téma.

Další autoři

Mgr. Michaela Machálková

Je advokátkou v advokátní kanceláři PORTOS, advokátní kancelář s.r.o., kde se zaměřuje především na právo veřejných zakázek včetně dotačních programů. Zkušenosti s právem veřejných zakázek získala na Státním fondu životního prostředí, které následně zúročila během svého působení v Českém rozhlase. Je jedním z právníků, kteří zpracovávají rozhodnutí do aplikace Lexikon Veřejných Zakázek. Dále je autorkou řady odborných článků, akreditovaného vzdělávacího kurzu Veřejné zakázky pro začátečníky a Veřejné zakázky malého rozsahu (vše Lexikon Veřejných zakázek), jakož i spoluautorkou komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Pavel Vraný

Pavel Vraný je vedoucím advokátem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.Specializuje se na oblast korporátního práva, fúzí a akvizic a prodejů společností, na bankovnictví, finance a kapitálové trhy a dále také na různé komplexní projekty v oblasti nemovitostí a stavebního práva. V advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners se dále specializuje na poskytování komplexních právních služeb pro privátní klientelu.

JUDr. Michaela Koblasová, Ph.D.

Michaela Koblasová absolvovala Právnickou fakultu UK, dále též maîtrise a D.E.A na Université Paris I Panthéon – Sorbonne.V současnosti je advokátkou advokátní kanceláře Weinhold Legal, v minulosti působila mimo jiné na sekretariátu Mezinárodního rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře (ICC International Court of Arbitration). Ve své právní praxi se zaměřuje na obchodní a občanské právo, rozhodčí řízení a soudní spory. Zkušenost má rovněž s implementací nového českého soukromého práva na smluvní dokumentaci českých i zahraničních subjektů včetně tvorby a úpravy obchodních podmínek.

Filip Horák

Mgr. Janka Brezániová

Janka Brezániová je advokátkou v advokátní kanceláři Taylor Wessing, kde působí již pátým rokem. Je vedoucí pracovněprávního oddělení kanceláře a ve své praxi se zaměřuje především na oblast zaměstnávání, důchodů a mobility. Je zároveň spoluautorkou komentáře k novému občanskému zákoníku od nakladatelství C. H. Beck, 2017.

Ing. Zdeňka Fialová

Ing. Zdeňka Fialová pracuje od roku 2003 ve státní správě. Nejprve působila na obecním stavebním úřadu MěÚ v Hrotovicích. V prosinci 2006 nastoupila na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde do února 2014 zastávala funkci vedoucí oddělení stavebního úřadu. Od března 2014 vykonává funkci ředitelky odboru stavebního úřadu, kde zajišťuje a koordinuje činnosti podle stavebního zákona u významných energetických staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, spolupracuje na přípravě legislativy v oblasti stavebního práva a souvisejících předpisů. V této oblasti též vykonává lektorskou a publikační činnost.