Mgr. Štěpán Holub

Štěpán Holub - Holubová advokáti s.r.o. se v advokátní kanceláři věnuje poskytování právního poradenství zejména v oblasti korporátního řízení a ochraně osobních údajů.

Právní služby poskytuje rovněž v mezinárodním kontextu. Je zapsán jako mediátor pro obchodní a civilní spory u České advokátní komory a Bruselské advokátní komory a dále jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Právo studoval na Právnické fakultě UK a na Stockholmské univerzitě.

Další autoři

Mgr. Martina Marková

Martina Marková řadu let působila jako novinářka, učitelka a právnička na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době pracuje na legislativním odboru Ministerstva vnitra. Přednáší ředitelům a učitelům škol a školských zařízení pracovněprávní problematiku v oblasti školství.

Mgr. Marek Velas

Mgr. Marek Velas je koučem v oblasti řízení lidských zdrojů a obchodu.Vystudoval andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má mnohaletou manažerskou praxi v personalistice a v oblasti kariérového poradenství, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Věnuje se publikační činnosti v oboru personalistiky a přednáší na VŠ. V současnosti se věnuje projektu edufactory.cz a HRvzory.cz.

JUDr. Michal Morawski

JUDr. Michal Morawski pracuje jako advokát v AK Kříž a partneři.Ve své praxi se specializuje na občanské, obchodní a pojistné právo. V uvedených právních odvětvích má rozsáhlé zkušenosti, a to včetně četného zastupování klientů ve sporných soudních řízeních především při uplatňování nároků klientů vůči pojišťovnám. Dále se věnuje problematice hazardního a loterijního práva a poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek a hospodářské soutěže.

Ing. Eva Wernerová, Ph.D

Eva Wernerová působí jako odborná asistentka na katedře Městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.Její hlavní oblastí zájmu je facility management. Problematiku správy majetku a provozu budov přednáší. Na tato témata také četně publikuje.

Mgr. Katarína Jindrová

Katarína Jindrová Vzdelanie: Trnavská univerzita v Trnave (magister práv, 2009), Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Law (2007-2008) Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2010-advokátsky koncipient) Jazyky: anglický, grécky, slovenský, poľský Špecializácia: pracovné právo, občianske právo hmotné, občianske právo procesné Prax: advokátsky koncipientKatarína Jindrová Vzdelanie: Trnavská univerzita v Trnave (magister práv, 2009), Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Law (2007-2008) Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2010-advokátsky koncipient) Jazyky: anglický, grécky, slovenský, poľský Špecializácia: pracovné právo, občianske právo hmotné, občianske právo procesné Prax: advokátsky koncipient

JUDr. Michaela Koblasová, Ph.D.

Michaela Koblasová absolvovala Právnickou fakultu UK, dále též maîtrise a D.E.A na Université Paris I Panthéon – Sorbonne.V současnosti je advokátkou advokátní kanceláře Weinhold Legal, v minulosti působila mimo jiné na sekretariátu Mezinárodního rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře (ICC International Court of Arbitration). Ve své právní praxi se zaměřuje na obchodní a občanské právo, rozhodčí řízení a soudní spory. Zkušenost má rovněž s implementací nového českého soukromého práva na smluvní dokumentaci českých i zahraničních subjektů včetně tvorby a úpravy obchodních podmínek.