Mgr. Veronika Špornová

Veronika Špornová, advokátka AK Špornová, má dlouholeté zkušenosti s poskytováním právních služeb podnikatelům.

V rámci své činnosti se zaměřuje právě na řešení jejich problémů, přípravu smluv, směrnic a celkového nastavení fungování společností. Při své činnosti využívá také vlastní praktické zkušenosti z provozu e-shopu.

Další autoři

Ing. Hana Landová

Ing. Hana Landová je ředitelka sekce rozvoje území Hospodářské komory České republiky.

Bc. Libor Novák

V oblasti veřejných zakázek se pohybuje od roku 2009.Má bohaté zkušenosti z poradenství a advokacie, nyní působí ve veřejné správě. Dlouhodobě se věnuje procesu námitek a správního řízení se zaměřením na sektorové veřejné zakázky.

JUDr. Miroslav Kubánek

JUDr. Miroslav Kubánek působí jako vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka a má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a dlouhodobě se věnuje lektorské a publikační činnosti.

Michaela Kučerová, MCS., MA

Michaela Kučerová pracuje jako metodička služby "Podpora vzdělávání v rodinách" v sekci Programy sociální integrace Člověka v tísni.V téže organizaci působila několik let jako doučovatelka sociálně znevýhodněných dětí a koordinátorka vzdělávacích programů v Praze. Vystudovala sociální politiku na London School of Economics.

Ing. Dušan Šídlo, Ph.D.

Ing. Věra Engelmannová

Věra Engelmannová absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a od roku 1993 pracuje ve Finanční správě ČR na úseku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí, nyní i daně z nabytí nemovitých věcí.V rámci lektorské činnosti aktivně spolupracuje s  Komorou daňových poradců. Podílí se na přípravě příkladů ke zkouškám na daňové poradce a je zkušební komisařkou.