PaedDr. Jana Havlová

Jana Havlová řadu let pracovala jako učitelka MŠ.

Je autorkou projektu Svobodná Komenského škola a spoluautorkou Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Zastávala funkci ředitelky Církevní ZŠ a MŠ Archa v Petroupimi a nyní působí jako odborná asistentka katedry primární pedagogiky PedF UK.

Další autoři

Zuzana Tregnerová

Zuzana Tregnerová je součástí teamu EKP Advisory, s.r.o. od roku 2017. Její hlavní specializací je řešení daňových sporů s finančním úřadem ve věci daňových kontrol, zajišťovacích příkazů a odvolacích řízení. Má dlouholeté know-how ve zpracování správních žalob i kasačních stížností. Při řešení této problematiky je v případě potřeby zvyklá úzce spolupracovat s advokátními kancelářemi.Mimo uvedené má zkušenosti z oblasti daně z příjmů právnických osob, spotřební daně, mezinárodního zdanění, DPH, dotační problematiky, nemovitostních daní a likvidace společností.Zuzana Tregnerová je velice zkušenou daňovou poradkyní - členkou KDP ČR je již od roku 2007. Z důvodu své specializace v KDP ČR je členkou sekce správy daní, DPH, mezinárodního zdanění a nemovitostních daní.

Mgr. Štěpán Holub

Štěpán Holub - Holubová advokáti s.r.o. se v advokátní kanceláři věnuje poskytování právního poradenství zejména v oblasti korporátního řízení a ochraně osobních údajů.Právní služby poskytuje rovněž v mezinárodním kontextu. Je zapsán jako mediátor pro obchodní a civilní spory u České advokátní komory a Bruselské advokátní komory a dále jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Právo studoval na Právnické fakultě UK a na Stockholmské univerzitě.

Mgr. Vít Hruška

Mgr. Vít Hruška, advokátní koncipient v advokátní kanceláři macek | legal, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V současné době dokončuje své postgraduální studium, v rámci něhož se věnuje mediaci a arbitrážnímu řízení. V advokátní kanceláři se specializuje mimo jiné na ochranu osobních údajů.

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuje se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učí manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak, aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.Absolvoval studium sociologie a žurnalistiky na FF UP Olomouc (2006), a rigorózi (2009). V oblasti  poradenství pracuje od r. 2007 (dříve jako odborný novinář), od r. 2009 samostatně a od r. 2012 jako firemní sociolog.

Mgr. Michal Žmolík

Michal Žmolík je psychoterapeut, supervizor a lektor kurzů a školení z oboru školství, sociální a zdravotní péče. Nejraději školí témata komunikace, řešení konfliktů, stress management, syndrom vyhoření, práce s emocemi, osobní rozvoj, paliativní péče, lektorské dovednosti, týmová spolupráce, řízení a supervize aj.Vystudoval obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, což jej pracovně nasměrovalo k pestrým pracovním zkušenostem v soukromém i veřejném sektoru.

Marta Bystrovová

Marta Bystrovová pracovala jako novinářka, vedoucí kulturních rubrik a později jako šéfredaktorka.Působila ve Svobodném Slovu, Týdnu a v Lidových novinách. V současné době též vede kurz žurnalistické praxe na Katedře žurnalistiky UK v Praze.