PhDr. Irena Hajzlerová

Irena Hajzlerová působí jako ředitelka a archivní inspektorka Státního okresního archivu Karviná.

Je autorkou vyhledávané publikace Spisová služba ve školské praxi. Nově začala spolupracovat na aktualizacích publikace Archivnictví a spisová služba ve veřejném sektoru Nakladatelství Forum. Mezi její další publikační počiny patří naučná kniha Karviná. Věnuje se také lektorství v oblasti spisové služby a archivnictví, a  to zejména v oblasti státní správy, samosprávy a školských institucí.

Další autoři

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Michal Svoboda působí na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. Zaměřuje se především na účetnictví veřejného sektoru. Od roku 2020 je certifikovaný interní auditor ve veřejné správě – senior.Na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze absolvoval v roce 2008 obor účetnictví a finanční řízení, tamtéž získal v roce 2013 také doktorát. Na této fakultě dodnes působí jako odborný asistent a ve své pedagogické, vědecké i publikační činnosti se věnuje především účetnictví veřejného sektoru a souvisejícím disciplínám. V této oblasti je úspěšným řešitelem několika univerzitních vědeckých grantů. Od roku 2007 pracuje na Ministerstvu financí ČR v odborech, které jsou gestorem právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru. Je jedním z architektů účetní reformy veřejných financí realizované od roku 2010, kdy se specializoval na nastavení prováděcích předpisů pro účetní metody a postupy účtování tzv. vybraných účetních jednotek a jejich vnitřní předpisy. Účastnil se řady odborných setkání, konferencí a workshopů v tuzemsku i zahraničí, několik let byl členem Pracovní skupiny pro Evropské účetní standardy pro veřejný sektor při Eurostatu. V poslední době rozšiřuje své odborné zaměření do oblasti využití finančního a nákladového účetnictví a nákladově užitkových metod při analýzách efektivnosti veřejných výdajů a poskytování veřejných služeb, zejména v souvislosti s nastavováním vnitřních řídicích kontrolních systémů v organizacích veřejného sektoru. Ve všech těchto oblastech se věnuje také lektorské a publikační činnosti. 

Michaela Kučerová, MCS., MA

Michaela Kučerová pracuje jako metodička služby "Podpora vzdělávání v rodinách" v sekci Programy sociální integrace Člověka v tísni.V téže organizaci působila několik let jako doučovatelka sociálně znevýhodněných dětí a koordinátorka vzdělávacích programů v Praze. Vystudovala sociální politiku na London School of Economics.

Ing. Daniel Totušek, MBA

Daniel Totušek pracuje ve společnosti ALSENTA s.r.o.Velkou část své předchozí profesní dráhy prožil ve firmě KOMPASS Czech Republic, s.r.o. Posledních 10 let se věnuje službám pro nákup.

Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.

Jaroslav Halík je zkušeným dlouholetým lektorem a konzultantem v oblasti marketingového řízení a strategie exportně-importních obchodních operací.Přednáší na universitách doma i v zahraničí (VŠE Praha, VŠFS Praha, RIT New York, Brunel University London, University of New York Prague, CMC Graduate School of Business Čelákovice, Anglo-American College Prague). Je také autorem řady odborných publikací. Působil ve funkci marketingového manažera a obchodního ředitele v nadnárodních společnostech.

Jana Malíková

Jana Malíková je odborným konzultantem v oboru Facility Management a její specializací je nákladová optimalizace s využitím synergií a efektivizace procesů provozu. Zkušenosti čerpá ze své rozsáhlé praxe, kde v minulosti, mimo jiné, zastávala pozici ředitele divize FM pro Českou republiku ve společnosti AB Facility, a.s. při obratu 800 mil.Kč. Vystudovala obor TZB a posléze rozšířila své vzdělání o autorizaci v oboru Pozemního stavitelství. Absolvovala rekvalifikační kurz Facility manager v FM institutu. V současné době zastává funkci tajemníka v IFMA CZ a je členem konzultantské sekce při IFMA CZ.

Ing. Miloslav Valena

Miloslav Valena působí jako revizní technik a soudní znalec v oboru revizí elektrických zařízení.Od roku 1991 je členem TNK 22 při Úřadu pro normalizaci, měření a zkoušky a místopředsedou Unie soudních znalců. V současnosti se věnuje zavádění nové normy na revize EZ v Česku i na Slovensku a školí i publikuje články o revizních činnostech a činnostech souvisejících (projekty, montáž, znalecká činnost, zkušenosti z praxe).