Radomil Bábek

Radomír Bábek působí jako poradce, kouč a krizový manažer.

Je spoluzakladatelem a předsedou Asociace podnikatelů a manažerů, jež cílí na hájení dobrého jména podnikatelů a na jejich obhajobu před státem. Profesně se zajímá o psychologii, krizový management a vše, co souvisí se strategickým řízením a plánováním. V posledních letech vystupuje také na konferencích a externě přednáší na vysoké škole. Dále se věnuje poradenství pro začínající podnikatele a mentorování a koučování startupů.

Další autoři

Ing. MgA. Barbora Podhrázská

Barbora Podhrázská je držitelkou mezinárodního certifikátu projektového řízení IPMA, level C a členkou Společnosti pro projektové řízení.Má za sebou přípravu stovek projektů a realizaci desítek z nich. Má bohaté zkušenosti jak z celého procesu života projektu, tak z nesčetných kontrol ministerstev a dalších úřadů. Vede tým poradců ve své poradenské firmě DRING Consulting, zpracovává a realizuje dotační projekty, facilituje, přednáší, lektoruje, je hlavním metodikem kurzů projektového řízení pro komerční subjekty i pro státní sféru. Hodnotitelka projektů z řady operačních programů. Společnost DRING Consulting působí na trhu dotačního poradenství od roku 2003. Součástí našeho portfolia činností je vyhledávání vhodných dotačních zdrojů, zpracování žádostí o dotaci, realizace a supervize projektů, zpracování analytických studií (studie proveditelnosti, analýzy konkurence, strategie rozvoje ad.). Za dobu svého působení firma připravila více než 200 projektových žádostí o dotaci a supervizovala více než 50 projektů. Na projekty našich klientů jsme již získali více než 1,4 mld. korun. Současně zpracováváme strategické dokumenty pro kraje, města, obce, mikroregiony, jejichž součástí je i facilitace při jednáních se zástupci různých sektorů vč. veřejnosti.

Jakub Zakouřil

Jakub začal studium na Vysoké škole s oborem Bankovnictví a pojišťovnictví. Na magisterském studiu se však začal věnovat daním, u kterých zůstal do dnes. Od roku 2021 pracuje v PKF APOGEU jako Senior Tax Consultant a věnuje se dani z příjmu u právnických osob.

Ing. Soňa Gullová, Ph.D.

Soňa Gullová působí jako vysokoškolský učitel na Vysoké škole ekonomické, kde vyučuje předmět Mezinárodní obchodní jednání a protokol.Je autorkou mnoha článků, skript, monografií i článků v odborném tisku.

Mgr. Petr Chaluš

Konzultant v oblasti mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, podpory přenosu inovací mezi školami v Evropě. Vystudoval FFUK, obor pedagogika. Pedagogické zkušenosti má zejména z práce v ZŠ, částečně i v MŠ a SŠ. Od roku 2014 je jako rodič dobrovolník a aktivista předsedou organizace Fórum rodičů.Podporuje zapojení rodičů do rozhodování o tom, jak školy vypadají, sdružování rodičů při školách a činnost školských rad. Spolupracuje s Evropskou asociací rodičů. Sám je členem školské rady. Tématu školských rad se věnuje na Ústavu pedagogických věd na Masarykově univerzitě v rámci doktorského studia. Vystupuje k tématu na seminářích a konferencích.

Mgr. Martina Kastnerová

Martina Kastnerová je psycholožkou, psychoterapeutkou integrované psy- choterapie a koučkou. Působila jako klinická psycholožka v nemocnici na dětském oddělení, dobrovolnice v sociálně-preventivním programu 5P a konzultantka na Lince bezpečí. Pracuje v pedagogicko-psychologické poradně a v centru psychologicko-sociálního poradenství. Má desetiletou zkušenost v roli školní psycholožky na velké škole. Příležitostně přednáší, pořádá besedy u kávy, vede psychoterapeutickou skupinu pro teens. Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců ČR a České asociace pro psychoterapii.

JUDr. Michal Žižlavský

Michal Žižlavský je expert na správu korporací, restrukturalizaci a insolvenci. Je vedoucím partnerem advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti AS ZIZLAVSKY (počtem insolvenčních správců největší v České republice).JUDr. Michal Žižlavský získal jako první v České republice zvláštní povolení k řešení úpadku korporací a finančních institucí. Pracuje na nejvýznamnějších případech korporátních úpadků (OKD, Vítkovice, Sazka). V minulosti působil jako soudce. Je členem představenstva České advokátní komory a předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Působí jako člen senátu Nejvyššího správního soudu pro kárné delikty soudců. Je členem Legislativní rady vlády České republiky. Získal celojustiční ocenění Právník roku 2017 v kategorii JUDr insolvenční právo.