České podniky mohou získat dotaci na vzdělávání zaměstnanců

Již brzy MPSV vyhlásí výzvu číslo 47, která se týká profesního vzdělávání zaměstnanců. Mezi žadatele by měla být rozdělena 1 mld. Kč. Mezi aktivity, které výzva podporuje, patří vzdělávání zaměstnanců v oblasti IT, manažerských dovedností, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a odborné vzdělávání nebo jazykové přípravy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypisuje v rámci dotačního období 2021 až 2027 nový Operační program Zaměstnanost+. Celkem v rámci celého programovém období nabízí stovky výzev, které se zaměřují na budoucnost práce, sociální začlenění zaměstnanců, inovace a materiální či technickou pomoc. Oproti minulým výzvám se budou moci zapojit všechny podniky, včetně těch, co sídlí v hlavním městě Praha. OP Zaměstnanost+ tedy budou moci využít všichni zaměstnavatelé, kteří chtějí podpořit své zaměstnance ve vzdělávání, rozvoji a přizpůsobení jejich dovedností změnám.

Již brzy MPSV vyhlásí výzvu číslo 47, která se týká profesního vzdělávání zaměstnanců. Mezi žadatele by měla být rozdělena 1 mld. Kč a k žádosti by se měly přikládat přílohy ohledně velikosti podniku nebo počtu zaměstnanců. Jiné přílohy, jako například podnikatelský záměr a jiné nebude třeba doložit z důvodu časové náročnosti. Stejně tomu bylo i v předchozích výzvách.

Mezi aktivity, které výzva podporuje, patří vzdělávání zaměstnanců v oblasti IT, manažerských dovedností, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a odborné vzdělávání nebo jazykové přípravy.

V minulých výzvách byla minimální výše celkových výdajů daného projektu 500 tisíc Kč. Maximálně mohla dosáhnout až 10 mil. Kč. Jelikož se do aktuální výzvy mohou zapojit všechny podniky bez ohledu na jejich velikost nebo obrat, očekávají zástupci OP Zaměstnanost+ o něco nižší financování z unijních zdrojů než v minulých výzvách.

Podpora vzdělávacího projektu, který by měl být financovaný z OP Zaměstnanost+ je stanovena na základě hodin a počtu účastníků dokončených vzdělávacích kurzů. V rámci minulých výzev byla maximální délka proplacení stanovena na 20 hodin. Jednotkový náklad se ve výzvě pohyboval mezi 200 až 600 Kč podle typu školení. Výsledná podpora pak byla vypočtena jako součin hodin a jednotkového nákladu.

Přesné podmínky se dozvíme po vyhlášení výzvy. Dá se ale předpokládat, že budou velmi podobné těm předchozím.

Veškeré novinky v oblasti korporátního práva za vás hlídá časopis Statutární zástupce firmy.

Další články

Nové nařízení Evropské unie o AI schváleno

Evropský parlament schválil 13. 4. 2024 nařízení označované jako Akt o umělé inteligenci (AI Act). Jde o je první komplexní zákon...

Nový stavební zákon od 1. 7. 2024: Základní principy povolení stavby v novém zákoně a lhůty úřadů

Novou metodiku, která počítá se zajištěním dietní stravy pro celiaky a žáky a studenty s dalšími dietami souvisejícími s jejich zdravotním stavem, představili...

Strava pro celiaky, diabetiky i další: Nová metodika řeší dietní stravu ve školách

Novou metodiku, která počítá se zajištěním dietní stravy pro celiaky a žáky a studenty s dalšími dietami souvisejícími s jejich zdravotním stavem, představili...

Další změny v dohodách: Jedna hlavní DPP, ty vedlejší budou s limitem

Ještě než nabydou účinnosti změny v dohodách od 1. 7. 2024, už se mluví o dalších. I přesto, že stále probíhají diskuse...

Stát vyčlenil 500 milionů pro dotace na odpadové hospodářství

V rámci 59. výzvy Operačního programu Životní prostředí se otevírá příjem žádostí o dotaci na podporu třídění odpadu a předcházení jeho...

Navýšení minimální mzdy v roce 2024

S novým rokem přichází spousta změn. Mezi ně patří mimo jiné navýšení minimální mzdy. Víte, kolik letos činí minimální mzda a...