Nový stavební zákon od 1. 7. 2024: Základní principy povolení stavby v novém zákoně a lhůty úřadů

Stavební zákon č. 283/2021 Sb. přináší zásadní změny oproti předchozím pravidlům. Na místo dříve vyžadovaných několika oddělených procesů pro získání stavebního povolení nyní nová legislativa stanoví jediné integrované řízení pro schválení stavebního záměru.

Získat povolení záměru je nutné pro všechny typy stavebních projektů vyjma drobných staveb a vybraných změn využití území.

Podle nového stavebního zákona je za řízení o povolení stavebního záměru zodpovědný buď obecní stavební úřad, krajský stavební úřad, Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ), a v určitých specifických situacích také Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo spravedlnosti. Role obecních stavebních úřadů připadá úřadům obcí s rozšířenou působností, pověřeným obecním úřadům a úřadům určeným prováděcími právními předpisy. Aktuálně se připravuje vyhláška, která bude specifikovat, které obecní úřady budou fungovat jako obecní stavební úřady. Krajské stavební úřady pak reprezentují krajské úřady.

Za stavebníka může působit také společenství vlastníků bytových jednotek, které v procesu zastupuje jednotlivé majitele bytů, jež jsou účastníky daného řízení. Pokud si však majitel bytové jednotky nepřeje, aby ho společenství v řízení reprezentovalo, má možnost toto stavebnímu úřadu oznámit. V takovém případě stavební úřad navazuje přímou komunikaci s daným vlastníkem bytové jednotky.

S přijetím nové legislativy se předpokládá zrychlení procesu schvalování stavebních záměrů. Předtím nebylo nezvyklé, že celý postup od umístění stavby až po její schválení zabral mnoho měsíců nebo dokonce let. Nynější zefektivnění spočívá zejména ve spojení původně oddělených územních a stavebních řízení do jediného procesu schvalování záměru.

Také způsob vedení dokumentace během řízení projde změnou, kdy podle nového stavebního zákona má být správa spisu realizována elektronicky. V rámci tohoto přechodu na digitální správu se plánuje zavedení několika informačních systémů, mezi něž patří zejména národní geoportál územního plánování, portál pro stavebníky, registr stavebních postupů a databáze elektronických dokumentací.

Další články

Nové nařízení Evropské unie o AI schváleno

Evropský parlament schválil 13. 4. 2024 nařízení označované jako Akt o umělé inteligenci (AI Act). Jde o je první komplexní zákon...

Strava pro celiaky, diabetiky i další: Nová metodika řeší dietní stravu ve školách

Novou metodiku, která počítá se zajištěním dietní stravy pro celiaky a žáky a studenty s dalšími dietami souvisejícími s jejich zdravotním stavem, představili...

Další změny v dohodách: Jedna hlavní DPP, ty vedlejší budou s limitem

Ještě než nabydou účinnosti změny v dohodách od 1. 7. 2024, už se mluví o dalších. I přesto, že stále probíhají diskuse...

Stát vyčlenil 500 milionů pro dotace na odpadové hospodářství

V rámci 59. výzvy Operačního programu Životní prostředí se otevírá příjem žádostí o dotaci na podporu třídění odpadu a předcházení jeho...

Navýšení minimální mzdy v roce 2024

S novým rokem přichází spousta změn. Mezi ně patří mimo jiné navýšení minimální mzdy. Víte, kolik letos činí minimální mzda a...

ÚOOÚ udělil rekordní pokutu: 7,7 milionu korun za zasílání obchodních sdělení

Úřad pro ochranu osobních údajů uložil rekordní pokutu ve výši 7 700 000 korun za zasílání obchodních sdělení ve prospěch...