Pozor na prodloužení archivačních dob u mzdových listů a účetních záznamů od 1. 1. 2023!

Novela zákona o důchodovém pojištění byla schválena a mj. přináší změny do zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jež se dotknou všech zaměstnavatelů. V této oblasti dochází k prodloužení archivačních dob pro některé dokumenty.

Dosavadní třicetiletá lhůta pro uschovávání mzdových listů a účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění se prodlouží na 45 let. Původní lhůta je dle důvodové zprávy už nedostatečná vzhledem k prodlužujícímu se důchodovému věku a rozhodnému období pro zjištění osobního vyměřovacího základu, které počíná rokem 1986. Nově tak zaměstnavatelé budou muset předmětné dokumenty archivovat 45 let následujících po roce, jehož se týkají. V případě mzdových listů nebo účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění vedených pro poživatele starobního důchodu je vyžadována archivace po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají, pokud zvláštní právní předpis pro záznamy, které mají charakter účetních záznamů, nestanoví delší uschovávací dobu. Za takové záznamy se vždy považují doklady o druhu, vzniku a skončení pracovního vztahu, záznamy o pracovních úrazech, nemocech z povolání a evidenci pracovní doby včetně doby pracovního volna bez náhrady příjmu. Změny nabyly účinnosti už 1. ledna 2023.

Veškeré novinky v oblasti pracovního práva za vás hlídá Moderní HR manager.

Další články

Nové nařízení Evropské unie o AI schváleno

Evropský parlament schválil 13. 4. 2024 nařízení označované jako Akt o umělé inteligenci (AI Act). Jde o je první komplexní zákon...

Nový stavební zákon od 1. 7. 2024: Základní principy povolení stavby v novém zákoně a lhůty úřadů

Novou metodiku, která počítá se zajištěním dietní stravy pro celiaky a žáky a studenty s dalšími dietami souvisejícími s jejich zdravotním stavem, představili...

Strava pro celiaky, diabetiky i další: Nová metodika řeší dietní stravu ve školách

Novou metodiku, která počítá se zajištěním dietní stravy pro celiaky a žáky a studenty s dalšími dietami souvisejícími s jejich zdravotním stavem, představili...

Další změny v dohodách: Jedna hlavní DPP, ty vedlejší budou s limitem

Ještě než nabydou účinnosti změny v dohodách od 1. 7. 2024, už se mluví o dalších. I přesto, že stále probíhají diskuse...

Stát vyčlenil 500 milionů pro dotace na odpadové hospodářství

V rámci 59. výzvy Operačního programu Životní prostředí se otevírá příjem žádostí o dotaci na podporu třídění odpadu a předcházení jeho...

Navýšení minimální mzdy v roce 2024

S novým rokem přichází spousta změn. Mezi ně patří mimo jiné navýšení minimální mzdy. Víte, kolik letos činí minimální mzda a...