Logo AIVD
Seminář

BOZP v roce 2024: nové povinnosti pro zaměstnavatele od 1. 7.

Maximum pro bezpečnost na vašem pracovišti

Termín: 23. 5. 2024
Lektor: Tomáš Fencl
Místo konání: Nakladatelství FORUM (6. patro), Praha 8

Orientujete se ve spleti složitých nařízení BOZP? Víte, co musíte od 1. 7. 2024 dodržovat? Co se mění pro zátěž teplem a chladem, osvětlení pracoviště, nové zakázané látky a karcinogeny, práce s břemeny, klimatizaci, náhradu tekutin a další? Zásadní změny se týkají právě osvětlení vašeho pracoviště! Co dalšího přineslo nové nařízení 330/2023? Jak zajistit bezpečnost pracoviště po novele zákoníku práce? Pozor, chystají se také přelomové změny v pracovnělékařských prohlídkách! Díky našemu semináři si můžete být zcela jisti, že znáte veškerá nová zákonná opatření. Minimalizujte riziko pracovní úrazů, náhrad škody a předejděte sankcím.

5 890 

bez DPH

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl semináře

Namátková kontrola se může týkat kohokoliv nezávisle na tom, v jaké oblasti působí. Potřebujete přehledně, uceleně a prakticky poznat novinky v problematice BOZP a PO podle platné legislativy a z ní vyplývající povinnosti pro rok 2024? Umíte najít řešení nejčastějších problémů a znáte možnosti jejich prevence?

V rámci semináře BOZP v roce 2024: nové povinnosti pro zaměstnavatele se především zaměříme na zákonné novinky a nová pravidla v oblasti BOZP. Dozvíte se, jaké požadavky se na vás vztahují a jak se s nimi nejlépe vypořádat, abyste předešli sankcím ze strany kontrolních orgánů v případě jejich nesplnění. Ověřte si, že děláte maximum pro eliminaci a prevenci pracovních úrazů a že postupujete správně v případě, že k úrazu přece jen dojde.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář BOZP v roce 2024: nové povinnosti pro zaměstnavatele je určen osobám pověřeným zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Seminář zároveň ocení zaměstnavatelé, majitelé či jednatelé firem, kteří jsou za problematiku BOZP a PO odpovědni.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a občerstvení v den konání.

PROGRAM SEMINÁŘE (9:00–14:00 hod.)

1.  BOZP a PO – přehled platných předpisů v souvislosti s BOZP a PO pro rok 2024

2. Nové nařízení vlády 330/2023

3.  Změny a novinky v povinnostech zaměstnavatele a návody, jak je aplikovat v praxi

4.   Kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce

5.   Informace o pracovních úrazech vzniklých v posledním roce

6.   Příklady pracovních úrazů a doporučení do praxe

7.   Diskuze

Tomáš Fencl

Tomáš Fencl je odborník v oblasti prevence rizik a požární ochrany s více než 20letou praxí. Tomáš Fencl je odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a v požární ochraně. Působí také jako specialista havarijního plánování a jako koordinátor BOZP na staveništi a je zároveň garantem akreditovaného kurzu a zkoušek osob odborně způsobilých k prevenci rizik při Domu techniky Pardubice. Je majitelem a jednatelem společnosti FENCL SAFETY s.r.o.

Nakladatelství FORUM (6. patro), Praha 8

Zasedací místnost v 6. patře Nakladatelství FORUM. Nakladatelství FORUM sídlí v budově SBD Praha. Místo konání je bezbariérově přístupné.

Kudy?

a) autem - z centra Prahy směr Teplice, Troja, Kobylisy

b) metrem

    • trasa C Kobylisy - lze dojít pěšky nebo 1 zastávka tram č. 10 - zastávka Střelničná

c) tramvají č. 3, 1, 17 či 24- zastávka Kobylisy

d) autobusem č. 177, 152 - zastávka Kobylisy

Parkování

Doporučujeme k cestě do Nakladatelství využít MHD!

Zaparkovat zde lze v přilehlých ulicích, kde jsou parkovací automaty.

Mapa

Také doporučujeme