Logo AIVD
Seminář

Seminář: Tvorba finančního plánu pro rok 2015

Ověřte si, zda máte ve svém finančním plánu na nový rok zahrnuty všechny komponenty

Termín: 17. 10. 2014

Finanční plány jsou vrcholem pyramidy podnikového plánování a právě nyní přichází čas jejich přípravy na rok 2015. Finanční plány různé úrovně jsou pro každou firmu specifické, avšak mají určité sjednocující principy a řadu typicky problematických míst. Osvojte si zásady finančního plánování a naučte se předcházet častým problémům a opakujícím se chybám při tvorbě či průběžném vyhodnocení plánů díky našemu semináři.

4 990 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl semináře

Samotná tvorba finančních plánů na všech úrovních je závislá na odvětví podnikání, postavení firmy v odvětví, velikosti a životním cyklu firmy, strategii firmy a řadě dalších faktorů. Není sice možné proces zautomatizovat a formulovat jednoduchá pravidla platná pro všechny, na semináři vás však naučíme, jak se vyhnout některým typickým chybám, které se v procesu plánování mohou vyskytnout.

Mezi tyto základní chyby patří opomenutí důležitých vazeb, špatná práce s rizikovým profilem tržeb, záměna účetních a peněžních položek, nesoulad jednotlivých plánů či nepodložené používání matematických přístupů. Ukážeme vám základní nedostatky finančních plánů ve firemní praxi.

Absolvováním semináře získáte základní předpoklady k sestavení finančního plánu, který bude reflektovat potřeby plynulého a rovnoměrného rozvoje firmy ve všech oblastech. Dokážete správně predikovat dopad provozní a finanční páky, rozkrýt skutečné příčiny nesouladů a zabránit jejich gradaci. V neposlední řadě se vyvarujete používání dobrých nástrojů finančního plánování pro špatné účely.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Tvorba finančního plánu pro rok 2015 je určen především finančním ředitelům, hlavním účetním, finančním analytikům, podnikatelům, majitelům firem a dalším zaměstnancům zodpovědným za finanční situaci firmy.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00 – 15,30 hod.)

 1. Druhy finančních plánů a jejich specifika
  a. rozdělení podle funkce, cílové skupiny, sledovaných cílů
  b. strategické, operativní, plány komplexní a dílčí, souvislosti
 2. Základní přístupy k tvorbě finančních plánů
  a. Top down, bottom up, protisměrné plánování
  b. Více kolový způsob plánování
  c. Východiska metody procenta z tržeb
 3. Typické chyby při tvorbě plánů
  a. čísla a matematické predikce
  b. nerespektování vazeb
  c. práce s rizikem – zásada opatrnosti ad absurdum x růžové brýle optimismu
  d. nerespektování firemního okolí
 4. Plán a jeho plnění
  a. odchylková analýza
  b. pozitivní x negativní odchylka, absolutní x relativní
  c. příčiny odchylek a práce s nimi
 5. Dopředná vazba, systémy včasné výstrahy
  a. nastavení systému včetně odpovědnosti
  b. korekce systému při vyhodnocení plánů – postaudit
 6. Scénářové a simulační přístupy, jejich výhody a nevýhody
  a. scénáře a jejich možnosti
  b. simulace Monte Carlo  pro dopřednou analýzu dopadů plánu

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Hana Scholleová po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy vystudovala na Fakultě podnikohospodářské, Vysoké škole ekonomické v Praze obor Podniková ekonomika a management bakalářské, magisterské i doktorské studium. Od roku 1996 působí jako odborná asistentka, později docentka na katedře podnikové ekonomiky VŠE, vyučuje předměty související zejména s podnikovými financemi (Podniková ekonomika, Controlling, Oceňování podniku, Reálné opce, Finance podniku, Strategické kapitálové investice, Finanční modelování). Zároveň spolupracuje s dalšími společnostmi v oblasti poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou řady článků a knih s problematikou investic do reálných aktiv, projektů rychlého rozvoje a stanovování jejich hodnoty.

Také doporučujeme