doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Hana Scholleová po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy vystudovala na Fakultě podnikohospodářské, Vysoké škole ekonomické v Praze obor Podniková ekonomika a management bakalářské, magisterské i doktorské studium.

Od roku 1996 působí jako odborná asistentka, později docentka na katedře podnikové ekonomiky VŠE, vyučuje předměty související zejména s podnikovými financemi (Podniková ekonomika, Controlling, Oceňování podniku, Reálné opce, Finance podniku, Strategické kapitálové investice, Finanční modelování). Zároveň spolupracuje s dalšími společnostmi v oblasti poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou řady článků a knih s problematikou investic do reálných aktiv, projektů rychlého rozvoje a stanovování jejich hodnoty.

Další autoři

Mgr. Jiří Nezhyba

Advokát a partner kanceláře Frank Bold Advokáti, která před soudy vyhrála přes 40 případů týkajících se přezkumu územně plánovací dokumentace obcí a krajů.Jiří Nezhyba před Nejvyšším správním soudem celkem pětkrát dosáhl zrušení územně plánovací dokumentace krajů, které nezákonně bránily obcím v rozvoji větrné energetiky. Úspěšně soudně napadl odbornou i laickou veřejností kritizovanou Aktualizaci územního plánu města Brna. Podílel se také na mnoha konzultacích pro obce v oblasti územního plánování a obhajobě jejich územních plánů před soudem.

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Antonín Jančařík vystudoval MFF UK v Praze, kde také získal titul Ph.D.v oboru algebra. Od roku 2004 působí na katedře matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK, kde se věnuje především využití her a výpočetní techniky ve výuce matematiky.

Mgr. Michal Čermák

Mgr. Michal Čermák byl v minulosti ředitel úseku veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nyní je zadavatelem veřejných zakázek na ČVUT v Praze.Podílí se dále jako poradce pro zadávání veřejných zakázek s obzvláště složitými předměty plnění pro ministerstva a ústřední orgány státní správy a zdravotnické zařízení; Vyučuje veřejné zakázky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je vlastníkem poradenské společnosti CERAP, s.r.o. – www.cerap.cz, která se zaměřuje zejména na zadávání veřejných zakázek v IT.

Ing. Lukáš Berger

Ing. Václav Zíka

Ing. Zíka je absolventem VŠE Praha (Fakulta Mezinárodních vztahů); v roce 2014 byl vyhlášen daňařem roku v kategorii mezinárodní daně.Je považován za experta na mezinárodní daňové vztahy.    

JUDr. Eva Kuzmová

JUDr. Eva Kuzmová je členka Legislativní komise ČKAIT, dlouholetá praxe z pozice nadřízeného orgánu pro stavební úřady (Krajský úřad Jihomoravského kraje)