Logo AIVD
Živé vysílání

Jak pravidla uplatňování DPH ovlivňují vykazování INTRASTATU

Intrastat pro pokročilé

Termín: 22. 5. 2024
Lektor: Marek Reinoha
Místo konání: Online – živý přenos

Máte povinnost vykazovat Intrastat? A víte, jak ho provádět v roce 2024 dle aktuální legislativy? Zákon o DPH navíc definuje dva typy dodání zboží – dodání s přepravou a dodání bez přepravy. Jak ale správně identifikovat místo plnění? Jak zjistit, zda je dodání předmětem vykazování Intrastatu? Přihlaste se na školení, lektor Vám vše ukáže na příkladech obchodních transakcí.

5 890 

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl živého vysílání

Zákon o dani z přidané hodnoty definuje dva typy dodání zboží, dodání s přepravou a dodání bez přepravy. Skutečnost, zda se jedná o dodání s přepravou nebo bez přepravy, má vliv nejen na identifikaci místa plnění, ale i na to, zda dodání je či není předmětem vykazování Intrastatu. A takových dopadů pravidel uplatňování na vykazování Intrastatu je daleko více. Cílem živého vysílání je na příkladech obchodních transakcí právě tyto vazby a souvislosti vysvětlit.

Živé vysílání tedy není zaměřeno na výklad základních pravidel vykazování Intrastatu a definici jednotlivých údajů, které se do výkazů uvádějí, ale pouze na složitější obchodní situace, které při vnitrounijním obchodě mohou nastávat.

Prohlédněte si detailní obsah semináře.

Komu je živé vysílání určeno

Živé vysílání Jak pravidla uplatňování DPH ovlivňují vykazování INTRASTATU je určen pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují prohloubit dosavadní znalosti v dané problematice a rozšířit je o nové rozměry.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a kompletní nahrávka.

PROGRAM ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ (9.00–14.00)

Základní definice nutné k výkladu:

 • definice předmětu vykazování, tedy obchodních transakcí, které zpravodajské jednotky pro účely vykazování musí sledovat
 • definice místa plnění při dodání zboží do jiného členského státu EU a při pořízení z jiného členského státu EU a při třístranných a vícestranných obchodech
 • definice přemístění zboží z pohledu zákona o DPH
 • pravidla uplatňování DPH při poskytování služby práce na movité věci
 • definice místa plnění při dovozu ze třetí země a při vývozu do třetí země

Příklady složitějších transakcí jak z pohledu uplatňování DPH, tak z pohledu vykazování Inrastatu:

 • pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu EU na základě
 • smluv, do kterých vstupují dvě české zpravodajské jednotky
 • pohyb zboží z jiného členského státu EU do tuzemska na základě
 • smluv, do kterých vstupují dvě české zpravodajské jednotky
 • pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu EU, při kterém kupujícímu z jiného členského státu EU v tuzemsku vzniká povinnost registrace k DPH
 • pohyb zboží z jiného členského státu EU do tuzemska, při kterém prodávajícímu z jiného členského státu EU v tuzemsku vzniká povinnost registrace k DPH
 • pohyby zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU za účelem poskytování služby práce na movité věci, v případech, kdy se zboží po poskytnutí služby vrací objednateli služby
 • pohyby zboží tuzemskem a jiným členským státem EU za účelem poskytování služby práce na movité věci, v případech, kdy se zboží po poskytnutí služby nevrací objednateli služby
 • přemístění zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU (různé varianty)
 • dovoz zboží ze třetí země s propuštěním do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě EU a následným dopravením do tuzemska
 • vývozu zboží z tuzemska do třetí země s podáním celního prohlášení na propuštění do celního režimu vývozu v jiném členském státě EU
 • a další složitější transakce

Vliv data vniku daňové povinnosti na aplikaci definice referenčního období.

Opravy výkazů Intrastat ve vazbě na změnu základu DPH.

Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

Marek Reinoha

Marek Reinoha pracuje jako poradce v oblasti cel a unijního obchodu, je certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010. Od roku 1991 působil na Federálním ministerstvu obchodu na Ústřední celní správě jako celní úředník, v roce 1992 nastoupil na Ministerstvo financí na Generální ředitelství cel, kde po několika letech působil jako ředitel celního úřadu. Od roku 2004 se již výhradně věnuje lektorské a publikační činnosti. Soustřeďuje se na témata celních předpisů, celní problematiky, problematiky DPH a SPD po vstupu ČR do EU, INCOTERMS nebo zahraničního obchodu.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.