Odborné setkání: Aktuální problémy statutárů a dopady rozsáhlé novely ZOK

Odborné setkání: Aktuální problémy statutárů a dopady rozsáhlé novely ZOK

Povinnosti a rizika vedení – Souběh funkcí – Prevence trestní odpovědnost firem – Novela ZOK

Termín: 25. 4. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Povinnosti obchodních společností a jejich statutárů se neustále mění a rozrůstají. Svědčí o tom i rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích s předpokládanou účinností 1. ledna 2020. Udělejte si s námi jasno na odborném setkání: probereme odpovědnost statutárů, evidenci skutečných majitelů, souběh o výkonu funkce, nástrahy při dělení zisku, trestní odpovědnost firem a zaměříme se na chystanou novelu. Renomovaní odborníci vám pomohou zkrotit všechna kritická místa v oblasti fungování firmy!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Záměr odborného setkání

Cílem odborného setkání konané pod záštitou časopisu Statutární zástupce firmy je ukázat účastníkům nejrizikovější body ve fungování obchodních společností s důrazem na aktuálnost. Probereme současnou situaci v trestní odpovědnosti firem a posvítíme si na konkrétní současné problémy jednatelů, jako je souběh funkcí či dělení zisku. Rozebereme také chystanou novelu ZOK a její předpokládané dopady na firmy, takže účastníci získají přehled změn, které se jich mohou týkat.

Během konference se účastníci dozví:

 • co si obchodní společnosti a jejich zástupci musí v současnosti pohlídat a kde na ně číhají rizika
 • jak je to s trestní odpovědnosti firem a jak na ideální podobu vnitřních stanov společnosti
 • co obsahuje chystaná novela ZOK a jaký bude dopad na firmy
 • jak řešit souběh funkcí, evidenci skutečných majitelů a další povinnosti

Více informací naleznete v obsahu konference!

Komu je setkání určeno                                     

 • ředitelům a majitelům firem
 • vedoucím manažerům
 • právníkům
 • ...a všem, kteří chtějí mít přehled v současných povinnostech obchodních společností

Další informace

Každý účastník odborného setkání obdrží CERTIFIKÁT. V ceně jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu akce a teplý oběd. 

Hlavní témata konference

 • Klíčové problémy statutárů a jejich řešení 
  - evidence skutečných majitelů
  - podvodná změna jednatele
  - odpovědnost členů statutárních orgánů
  - sbírka listin a co v ní nesmí chybět
 • Souběh pracovní smlouvy a smlouvy o výkonu funkce jednatele
  - souběh funkce: vymezení problému, dosavadní vývoj a novinky
  - požadavky na formu a obsah smlouvy o výkonu funkce
  - rizika souběhu a možnosti řešení
  - schválení smlouvy o výkonu funkce

 • Dopady novely ZOK s předpokládanou účinností 1. 1. 2020
  - změny v právní úpravě obchodních společností
  - povinnosti členů volených orgánů
  - kde všude se sníží regulace
  - nové postihy pro obchodní korporace, které neplní své povinnosti

 • Trestní odpovědnost firem a compliance programy aktuálně
  - pravidla v oblasti trestní odpovědnosti firem a protikorupčního jednání
  - jak správně nastavit interní pravidla k zamezení nezákonné činnosti zaměstnanců či manažerů
  - správná reakce v případě porušení pravidel
  - pravidla dodržování hospodářské soutěže a nová, přísnější metodika ÚOHS

 • Nástrahy dělení zisku
  - zákonné předpoklady pro rozdělení a výplatu zisku a některé specifické otázky (výplaty v cizí měně, nepeněžní podíl na zisku atp.)
  - rozdělení zisku po uplynutí šestiměsíční lhůty ke schválení účetní závěrky
  - použitelnost záloh a problematické otázky záloh na podíl na zisku
  - odpovědnost za porušení zákonných podmínek, povinnost k vracení vyplacených podílů na zisku

Mezi vystupujícími budou například

 • Mgr. Helena Freyová – advokátka v Deloitte Legal s.r.o. Ve své praxi se věnuje zejména právu společností, oblasti fúzí a akvizic a komplexních restrukturalizací. Svým klientům poskytuje konstruktivní poradenství v oblastech správy a řízení společností, odpovědnosti statutárních orgánů a obchodněprávních vztahů.

 • Mgr. David Flutka – spolupracující advokát AK Legal Partners. Ve své advokátní praxi se zabývá zejména korporátním právem a v jeho rámci především fúzemi a akvizicemi, převody majetkových účastí ve společnostech a restrukturalizacemi. 

 • JUDr. Jan Vidrna – advokát specializující se na trestní právo, s výrazným přihlédnutím k trestní odpovědnosti právnických osob. V tomto směru se aktivně zúčastnil již samotného legislativního procesu v roce 2011. Na toto téma přednáší, publikuje a právnické osoby samozřejmě také obhajuje.

Benefity pro účastníky

 • Získáte rady a tipy, jak řešit klíčové problémy členů statutárních orgánů jako je odpovědnost či aktuálně evidence skutečných majitelů
 • Ukážeme, kde jsou hranice a problémy v oblasti souběhu funkcí a jak vypadá současná situace
 • Probereme očekávané dopady novely ZOK plánované na 1. ledna 2020
 • Zjistíte, jak je to v současnosti s trestní odpovědností firem a dozvíte se o ideální podobě vnitřních stanov společnosti
 • Podchytíte všechny záludnosti, které na firmy číhají při výročním dělení zisku

Časový harmonogram

8:30–9:00 registrace účastníků a ranní káva

9:00–11:00 dopolední blok s diskusemi

11:00–11:45 oběd

11:45–13:30 polední blok s diskusemi

13:30–13:50 coffee break

13:50–14:50 odpolední blok s diskusemi

15:00 závěrečné slovo

(změna programu vyhrazena)

Mgr. David Flutka

David Flutka je spolupracujícím advokátem kanceláře Legal Partners. Ve své advokátní praxi se zabývá zejména korporátním právem a v jeho rámci především fúzemi a akvizicemi, převody majetkových účastí ve společnostech a restrukturalizacemi. Kromě toho se David zabývá i právem občanským, pracovním a mezinárodním právem soukromým.

Mgr. Helena Freyová

Helena Freyová je advokátkou v Deloitte Legal s.r.o. Ve své praxi se věnuje zejména právu společností, oblasti fúzí a akvizic a komplexních restrukturalizací. Helena svým klientům poskytuje konstruktivní poradenství v oblastech správy a řízení společností, odpovědnosti statutárních orgánů a obchodněprávních vztahů.

Mgr. Martin Zástěra

Martin Zástěra je zakládající partner advokátní kanceláře AZ LEGAL, lektor a konzultant.

Mgr. Michaela Riedlová

Lektorka působí v advokátní kanceláři AD LEGES specializující se zejména na oblast práva obchodních společností. Kancelář je zaměřena jak na poradenství právní, tak i daňové, což přináší ucelený pohled na často kladené otázky, které jsou v současnosti podnikatelé nuceni řešit v souvislosti s fungováním svých společností.

Hotel Olympik

Hotel Olympik

Sokolovská 138, Praha 8 180 00

Akce se koná v prostorách luxusního 4* hotelu Olympik, který je součástí hotelového komplexu (společně s hotely Artemis a Tristar).

 

Adresa:

Sokolovská 138, Praha 8 186 76

 

Doprava:

Metrem do stanice Invalidovna (linka B), poté asi 5 minut pěšky.

Tramvají č. 3 nebo 8 do zastávky Invalidovna, poté asi 4 minuty pěšky.

Autem – parkovat lze na placeném parkovišti v hotelovém komplexu.

 

Přečtěte si více informací o hotelu. Místo konání je bezbariérově přístupné.