Logo AIVD
Živé vysílání

Přísnější revize technických zařízení ve školách v roce 2024

Nové lhůty, požadavky a na co si dát v praxi pozor

Termín: 27. 2. 2024
Lektor: Tomáš Fencl
Místo konání: Online – živý přenos

Znáte vaše povinnosti, které pro školy vyplývají z poslední velké novely zákona o VTZ? Pozor, staré vyhlášky jsou pasé. Podle jakých postupů musíte nově provádět revize technických zařízení jako jsou kotle, výtahy a elektrické spotřebiče? Jaké opravy může dělat školník a na co už si musíte pozvat odborníka? Znáte nové lhůty pro revize a co musí obsahovat povinná dokumentace? Upravte své postupy v revizích technických zařízení vaší školy a vyhněte se maléru a tučným pokutám.

5 490 

bez DPH.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Toto živé vysílání můžete hradit z nových šablon OP JAK

Cíl živého vysílání

Cílem živého vysílání Přísnější revize technických zařízení ve školách je důkladně vás seznámit se zákonem o vyhrazených technických zařízeních a povinnostmi souvisejícími se zajištěním bezpečného stavu školních budov a pracovních prostor pro školní personál. Poradíme vám, jaké požadavky musí splňovat bezpečné pracoviště nejen po poslední obří novele.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je živé vysílání určeno

Živé vysílání je určeno ředitelům škol a školských zařízení a zřizovatelům škol, případně správcům školských budov, školníkům a dalším osobám odpovědným za stav technických zařízení.

Další informace

Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a nahrávka školení, která vám bude dostupná po dobu jednoho měsíce.

PROGRAM SEMINÁŘE (9:00–13:30 hod.)

 • Zákon o vyhrazených technických zařízeních (VTZ)
  • Nové povinnosti v tlakových, zdvihacích, elektrických a plynových technických zařízeních budov
  • Rozdělení podle míry rizika
  • Evidence vyhrazených tech. zařízení
  • Stav ohrožující bezpečnost práce a provoz VTZ
  • Hlášení vzniku havárie atd.
 • Technický stav budov, požadavky na věcné prostředky požární ochrany
  a požárně bezpečnostní zařízení

  • Požadavky platné právní úpravy na provádění údržby, kontrol a revizí technických zařízení
  • Chystané legislativní změny
  • Vedení dokumentace o údržbě, kontrolách a revizích technických zařízení
  • Požadavky na pracoviště (prostorové uspořádání, větrání, osvětlení apod.)
  • Věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení
 • Tlaková a plynová zařízení, kotelny, komíny
  • Kontroly a revize tlakových nádob stabilních, plynových zařízení a kotelen
  • Kontroly a revize komínů
 • Elektrická zařízení
  • Revize bleskosvodů a uzemnění ocelových budov a objektů.
  • Revize elektrických zařízení a elektrických spotřebičů
 • Zdvihací zařízení
  • Provozní a odborné prohlídky výtahů
  • Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro přepravu osob s omezenou pohyblivostí
 • Klimatizace a rozvody pitné vody
  • Sanitace a údržba
  • Ochrana před Legionellou a způsob sanitace při zjištění Legionelly v klimatizaci nebo rozvodu pitné vody
  • Sledování úniku chladiv
  • Zabezpečení údržby a kontrol technického stavu

Tomáš Fencl

Tomáš Fencl je odborník v oblasti prevence rizik a požární ochrany s více než 20letou praxí. Tomáš Fencl je odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a v požární ochraně. Působí také jako specialista havarijního plánování a jako koordinátor BOZP na staveništi a je zároveň garantem akreditovaného kurzu a zkoušek osob odborně způsobilých k prevenci rizik při Domu techniky Pardubice. Je majitelem a jednatelem společnosti FENCL SAFETY s.r.o.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.