Seminář

Seminář: Jak splnit požadavky na dokumentaci staveb v roce 2020

Dokumentace k územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu řízení

Termín: 14. 11. 2019
Místo konání: Nakladatelství FORUM (5. patro), Praha 8

Seminář: Jak splnit požadavky na dokumentaci staveb v roce 2020

Víte, jaké požadavky musí dle stavebního zákona splňovat dokumentace k územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu řízení? U jakých typů dokumentace je u projektanta potřeba autorizace a jaká jsou pravidla pro použití autorizačního razítka? Přijďte na seminář s místopředsedou ČKAIT!

5 490 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními požadavky na dokumentaci staveb včetně doporučení, jak je v praxi splnit. Zaměříme se na dokumentace k územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu řízení a nutné podklady stavebníka k žádostem o ně. Prozradíme, jaké jsou požadavky na vymezování ploch, umísťování staveb na pozemcích a odstupy staveb. Také se dozvíte, kdy máte povinnost autorizace různých typů dokumentace ve výstavbě.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen                                     

Seminář je určen pro projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory).

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (10.00-16.00)

1. Stavební zákon po novelách versus projektová činnost
2. Vyhláška o územně analytických podkladech po novelizaci – přehled dokumentace k územnímu plánování
3. Vyhláška o dokumentaci staveb po novelizaci – přehled dokumentace k územnímu řízení, projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a dokumentace ke kolaudačnímu řízení
4. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území po novelizaci – požadavky na vymezování ploch, umísťování staveb na pozemcích, odstupy staveb
5. Vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování po novelizaci – přehled podkladů stavebníka k žádostem o ÚŘ, SŘ a KŘ
6. Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby – oprávnění podle oborů a specializací, výkon a podmínky činnosti AO, pravidla pro použití autorizačního razítka
7. Dokumentace staveb – povinnost/nepovinnost autorizace různých typů dokumentace a dokumentů ve výstavbě
8. Standardy služeb inženýrů – oceňování profesních výkonů a související činnosti
9. Ukázky pomůcek informačního systému ČKAIT PROFESIS s vazbou na projektovou činnost

 

Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT.Cíl semináře: Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními požadavky na dokumentaci staveb včetně doporučení, jak je v praxi splnit. Zaměříme se na dokumentace k územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu řízení a nutné podklady stavebníka k žádostem o ně. Prozradíme, jaké jsou požadavky na vymezování ploch, umísťování staveb na pozemcích a odstupy staveb. Také se dozvíte, kdy máte povinnost autorizace různých typů dokumentace ve výstavbě. Klikněte zde pro detailní program semináře. Komu je seminář určen                                      Seminář je určen pro projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory). Další informace Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.

Nakladatelství FORUM (5. patro), Praha 8

Zasedací místnost přímo v prostorách Nakladatelství FORUMMísto konání je bezbariérově přístupné.

Kudy?

a) autem - z centra Prahy směr Teplice, Troja, Kobylisy

b) metrem

    • trasa C Kobylisy - lze dojít pěšky nebo 1 zastávka tram č. 10 - zastávka Střelničná

c) tramvají č. 3, 10, 17 či 24- zastávka Kobylisy

d) autobusem č. 177, 152 - zastávka Kobylisy

Parkování

Doporučujeme k cestě do Nakladatelství využít MHD!

Zaparkovat zde lze v přilehlých ulicích, kde jsou parkovací automaty.

Mapa