Seminář: Švarcsystém: rizika nelegálního zaměstnávání a jak obstát při kontrole

Seminář: Švarcsystém: rizika nelegálního zaměstnávání a jak obstát při kontrole

Kde leží hranice mezi nelegální a legální prací?

Termín: 13. 10. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Dosud nezničitelný švarcsystém je problémem nejen pro vládu, ale také pro ministerstvo financí. Proto jeho prověřování patří k nejčastějším terčům inspekce práce. Omezení spolupráce s OSVČ by zejména v současné krizi znamenalo pro firmy velkou finanční i administrativní zátěž a také ztrátu flexibility. Zúčastněte se našeho prakticky orientovaného semináře a zjistěte, kde leží hranice mezi legální spoluprací a švarcsystémem a jaké sankce vám mohou hrozit.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit semináře osobně z důvodu nařízení vlády, zaměstnavatele, karantény apod., o důležité informace nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat své dotazy v reálném čase. 

Cíl semináře

Znáte pravidla a možnosti pro uzavírání obchodněprávních smluv s OSVČ? Jak na situaci pohlížejí inspektoráty práce a jak soudy? Co je indikátorem švarcsystému? Vyřešte tuto problematickou situaci v souladu s právními předpisy pomocí praktických návodů a vyhněte se vysokým pokutám za nelegální zaměstnávání!

Cílem semináře Švarcsystém: rizika nelegálního zaměstnávání a jak obstát při kontrole je poskytnout vám odpovědi na klíčové otázky – kde leží hranice mezi legálním a nelegálním využíváním obchodněprávních vztahů, kdy je nutné svěřit výkon práce zaměstnanci na základě pracovněprávního vztahu či zda je možné svěřit příslušnou činnost jinému podnikateli na základě obchodněprávního vztahu.

Zaměříme se také na problematiku již uzavřených smluvních vztahů s jinými podnikateli a na otázku jejich platnosti v souladu s aktuální legislativou. Zjistíte, jak snížit všechna rizika a předejít vysokým pokutám. Věnovat se budeme i důkladné analýze dostupných soudních rozhodnutí.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Švarcsystém: rizika nelegálního zaměstnávání a jak obstát při kontrole je určen zejména statutárním zástupcům a ředitelům firem, personalistům a HR manažerům, mzdovým účetním a v neposlední řadě také firemním právníkům. Vhodný je také pro fyzické osoby, které již uzavřely smlouvy o poskytování služeb nebo takový krok zvažují.

Další informace

Každý účastník konference obdrží CERTIFIKÁT. V ceně vstupného jsou podkladové materiály v elektronické podobě i záznam z vysílání. Živý přenos budete moci sledovat z pohodlí vaší kanceláře či domova prostřednictvím svého zařízení. Zároveň budete mít možnost klást lektorovi své otázky v reálném čase.

Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

 

PROGRAM SEMINÁŘE (9,00 - 12,00 hod.)

1. Závislá práce v pracovním právu

  • Pojem závislé práce
  • Projevy nadřízenosti a podřízenosti, výkonu práce jménem zaměstnavatele
  • Podmínky výkonu závislé práce

2. Zastřený výkon závislé práce

  • Zastírání výkonu závislé práce jinými typy právních vztahů neboli tzv. „švarcsystém“.
  • Právní posouzení smlouvy, kterou se strany pokusily zastřít jinou smlouvu

3. Nepříznivé důsledky spojené se zastřeným výkonem závislé práce

  • Soukromoprávní důsledky (tzv. překvalifikace právního vztahu na pracovněprávní vztah).
  • Veřejnoprávní důsledky (Pokuty a další sankce ze strany kontrolních orgánů).
  • Judikatura k soukromoprávním i veřejnoprávním důsledkům zastřeného výkonu závislé práce.

4. Možnosti a podmínky legální spolupráce s OSVČ

  • Nastavení obsahu smlouvy tak, aby nebyly naplnění definiční znaky závislé práce.
  • Rizikové aspekty smluv a faktického obsahu právních vztahů, které napovídají o zastřeném výkonu závislé práce.

 

 

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Praha/online

Praha/online

Je na vás, zda si vyberete prezenční seminář, nebo online formu.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o nic nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“. V případě, že z důvodu aktuálních vládních nařízení nebude možné organizovat semináře v prezenční formě, proběhne školení ve formě živého vysílání.