Seminář

Seminář: Transferové ceny aktuálně v roce 2023

Jak nastavit převodní ceny a připravit se na daňovou kontrolu

Termín: 21. 8. 2023
Místo konání: Online – živý přenos

Seminář: Transferové ceny aktuálně v roce 2023

Finanční úřady se v rámci daňových kontrol stále častěji zaměřují na nastavení převodních cen. Daňoví poplatníci mají navíc povinnost zveřejňovat informace o transakcích se spojenými osobami v příloze k daňovému přiznání. Navštivte jedinečný seminář, v rámci kterého bude své zkušenosti s převodními cenami prezentovat jak správkyně daně a tak daňový poradce.

6 490 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické znalosti problematiky převodních cen, které vám pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna o praktické příklady buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly).

Speciální host Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA – Specializovaný finanční úřad

Váš přínos

 • Doporučíme Vám, jak nastavit transakce se spojenými osobami, abyste minimalizovali související daňová rizika.
 • Naučíme Vás, jak připravit dokumentační balíček k převodním cenám a jak se připravit na daňovou kontrolu.
 • Nastíníme Vám možnosti daňové optimalizace prostřednictvím převodních cen.

Prohlédněte si program semináře.

Komu je kurz určen

Seminář je určen:

  • finančním a obchodním ředitelům,
  • jednatelům,
  • zaměstnancům finančních oddělení firem,
  • daňovým poradcům.

Dále je vhodný pro zástupce firem z nadnárodních skupin a zástupce firem, které jsou dceřinou společností nebo mají dceřinou společnost či organizační složku.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně workshopu jsou elektronické podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu, teplý oběd.

OBSAH SEMINÁŘE ( od 9:00 – 15:00)

 1. Převodní ceny jako součást správy daní
  • Účel kontroly převodních cen
  • Jakých subjektů se problematika primárně dotýká
  • Transakce se spojenými osobami v daňovém přiznání k dani z příjmů
  • Dokumentace k převodním cenám
 2. Základní právní rámec pro řešení převodních cen
  • Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
  • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění čl. 9
  • Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy
  • Pokyny a informace  GFŘ
 3.  Výběr subjektů ke kontrole převodních cen
  • Rizikové parametry
  • Princip tržního odstupu
 4.  Kontrolní postupy při kontrole převodních cen
  • Funkční a riziková analýza
  • Value chain analýza
  • Testovaná strana transakce
  • Metoda pro stanovení převodní ceny a výběr vhodné metody
  • Příklad nastavení funkcí a rizik
 5.  Srovnávací analýza, využití komerčních databází
  • Benchmark a úpravy srovnatelnosti
  • Kvantitativní a kvalitativní analýza
 6.  Ziskové narovnání a kdy se využívá
 7. Závazné posouzení způsobu nastavení převodních cen
 8.  Průběh daňové kontroly TP z procesního pohledu
  • Rozložení důkazního břemene mezi daňový subjekt a správce daně
  • Jaké je možno využít důkazní prostředky
  • Závěr daňové kontroly a možnosti obrany proti rozhodnutí správce daně
 9.  Metody stanovení převodních cen
  • Teoretická východiska dle Směrnice OECD
  • Uplatnění metod při typových transakcích
  • Praktické příklady výpočtu ceny dle jednotlivých metod
 10. Funkční analýza
  • Full risk x limited risk
  • Výrobci, distributoři, poskytovatelé služeb
  • Charakterizace entit
  • Případová studie
 11. Transferové ceny u vybraných transakcí
  • Manažerské služby
  • Financování a poskytnutí ručení
  • Poskytování práv k nehmotnému majetku
 12. Dokumentace k převodním cenám
  • Kodex chování EU
  • Masterfile, local specific file
  • Obsah a náležitosti dokumentace
 13. Vybraná judikatura
  • Rozsudky Krajských soudů
  • Rozsudky Nejvyššího správního soudu
  • Nálezy z daňových kontrol

 

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Ludmila Klimešová se jako významná odbornice věnuje daňové problematice ve strukturách Finanční správy České republiky více než 15 let. Od roku 2012 působí na Specializovaném finančním úřadě v Praze, který je úřadem pro správu daně vybraných podniků. Spolupracuje jako lektorka s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul profesního vzdělávání MBA a LL. M, nazvaný Daňová optimalizace. Lektoruje i další odborné daňové semináře pro veřejnost.Cíl semináře Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické znalosti problematiky převodních cen, které vám pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna o praktické příklady buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly). Speciální host - Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA – Specializovaný finanční úřad Váš přínos Doporučíme Vám, jak nastavit transakce se spojenými osobami, abyste minimalizovali související daňová rizika. Naučíme Vás, jak připravit dokumentační balíček k převodním cenám a jak se připravit na daňovou kontrolu. Nastíníme Vám možnosti daňové optimalizace prostřednictvím převodních cen. Prohlédněte si program semináře. Komu je kurz určen Seminář je určen: finančním a obchodním ředitelům, jednatelům, zaměstnancům finančních oddělení firem, daňovým poradcům. Dále je vhodný pro zástupce firem z nadnárodních skupin a zástupce firem, které jsou dceřinou společností nebo mají dceřinou společnost či organizační složku. Další informace Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně workshopu jsou elektronické podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu, teplý oběd.

Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Michal Jelínek se věnuje převodním cenám od roku 2006, když působil v mezinárodní poradenské společnosti Ernst & Young. Od roku 2012, kdy ukončil doktorské studium financí na Vysoké škole ekonomické v Praze, působí jako vedoucí partner v poradenské skupině V4 Group zodpovědný za oblast zdanění a účetnictví. Pravidelně publikuje v odborném tisku a vyjadřuje se k aktuálním otázkám v oblasti daní a účetnictví. Přednáší pro českou i slovenskou komoru daňových poradců. Občasně přednáší na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské (VŠB-TUO). Je partnerem ve společnosti V4 Group.Cíl semináře Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické znalosti problematiky převodních cen, které vám pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna o praktické příklady buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly). Speciální host - Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA – Specializovaný finanční úřad Váš přínos Doporučíme Vám, jak nastavit transakce se spojenými osobami, abyste minimalizovali související daňová rizika. Naučíme Vás, jak připravit dokumentační balíček k převodním cenám a jak se připravit na daňovou kontrolu. Nastíníme Vám možnosti daňové optimalizace prostřednictvím převodních cen. Prohlédněte si program semináře. Komu je kurz určen Seminář je určen: finančním a obchodním ředitelům, jednatelům, zaměstnancům finančních oddělení firem, daňovým poradcům. Dále je vhodný pro zástupce firem z nadnárodních skupin a zástupce firem, které jsou dceřinou společností nebo mají dceřinou společnost či organizační složku. Další informace Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně workshopu jsou elektronické podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu, teplý oběd.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.