Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Michal Jelínek se věnuje převodním cenám od roku 2006, když působil v mezinárodní poradenské společnosti Ernst & Young. Od roku 2012, kdy ukončil doktorské studium financí na Vysoké škole ekonomické v Praze, působí jako vedoucí partner v poradenské skupině V4 Group zodpovědný za oblast zdanění a účetnictví. Pravidelně publikuje v odborném tisku a vyjadřuje se k aktuálním otázkám v oblasti daní a účetnictví. Přednáší pro českou i slovenskou komoru daňových poradců. Občasně přednáší na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské (VŠB-TUO). Je partnerem ve společnosti V4 Group.

Další autoři

PhDr. Pavol Kučmáš

Pavol Kučmáš pôsobí od roku 2003 v štátnej správe na rôznych stupňoch riadenia a implementácie štrukturálnych fondov.Bohaté skúsenosti získal najmä počas šesťročného pôsobenia na Ministerstve hospodárstva SR. V súčasnosti pracuje ako programový manažér na Ministerstve životného prostredia SR.

JUDr. Jiří Beran

Jiří Beran působí v odboru Legislativy finančního trhu na Ministerstvu financí ČR.Je vedoucím oddělení Bankovnictví a úvěry. Podílel se na tvorbě zákona o ochraně spotřebitele.

Mgr. Lenka Hečková

Lenka Hečková působí v České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, z.s. jako vedoucí expertního týmu.

PhDr. Alena Nekovářová

Alena Nekovářová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.V roce 1998 založila soukromou jazykovou školu ASSET v Českých Budějovicích, kde působí jako ředitelka a lektorka jazykových kurzů němčiny a češtiny pro cizince. Dále se zabývá překladatelskou a tlumočnickou činností. Je autorkou a spoluautorkou řady jazykových učebnic němčiny a češtiny pro cizince, z nichž učebnice Čeština pro život získala 2. místo v soutěži Nejkrásnější kniha ČR 2006. Vytvořila a spravuje webové stránky www.nj.cz a www.czechforlife.cz. Podílí se na mezinárodních vzdělávacích projektech podporovaných EU. Je členkou Jihočeské hospodářské komory a Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.

Bc. Radim Vašíček

Radim Vašíček pracuje na pozici SEO Product Managera ve firmě Poski.com.s.r.o. Už několik let se věnuje problematice SEO. Své zkušenosti získané optimalizací velkého množství webů, by rád předal dále.

Mgr. Jakub Klodwig

Jakub Klodwig je právník specializující se na právo IT. Publikuje a vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a poskytuje školení IT práva.Jeho specializací je regulace cloud computingu, ochrana osobních údajů, online marketing (včetně nastavení cookies) a kybernetická bezpečnost. Již od studia na právnické fakultě pracoval pro velké mezinárodní právní kanceláře specializující se na implementaci GDPR, přípravu smluv na vývoj a licencování softwaru a administraci veřejných zakázek na informační systémy. Později působil také na Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), kde se podílel na tvorbě cloudových vyhlášek, posuzování nabídek cloud computingu a agendě vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti.