Seminář: Účetní závěrka a její změny pro rok 2019

Seminář: Účetní závěrka a její změny pro rok 2019

Principy - úskalí - návody, tipy a novinky

Termín: 9. 12. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Víte, jaké povinnosti musíte nově dodržet při sestavení letošní účetní závěrky? A jak zvládnout efektivně a bez chyb celý proces od přípravných prací přes inventarizaci po sestavení daňového přiznání? Seminář vás provede nejčastějšími úskalími, se kterými se v praxi setkává každá firma, aniž by to zpravidla tušila!

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

5 190 Kč
bez DPH

Cíl kurzu

Konec roku se blíží a pro účetní přichází čas účetní závěrky – období náročných a důležitých závěrečných operací, které mají vliv na správné stanovení daňového základu. Seminář cílí na podrobné seznámení účastníků s celým procesem účetní závěrky za rok 2019 a nabytí praktických znalostí pro její  správné provedení. Účastníci získají informace například o tom, do jaké kategorie patří příslušné účetní jednotky a seznámí se s novinkami pro letoší závěrku. Lektorka propojí legislativu s praxí a doplní seminář o praktické příklady k dané problematice a tipy, v čem se nejčastěji chybuje. 

Detailní program kurzu naleznete zde

 

Komu je seminář určen

Seminář Účetní závěrka a její změny pro rok 2019 je určen primárně pro účetní, ekonomy, finanční manažery a dále se bude hodit vedoucím firem. 

Doplňkové informace

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály, občerstvení v průběhu semináře a teplý oběd.

Obsah semináře (9:00-15:00)

 • Novinky v účetních předpisech a legislativní rámec účetní závěrky
 • Přípravné práce pro účetní závěrku, účetní operace před uzavřením účetních knih:
  • inventury a inventarizace
  • účtování na účtech časového rozlišení, dohadné položky
  • účtování o zálohách
  • vypořádání účtů skupina 34x
  • kurzové rozdíly
  • pohledávky, opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek
  • závazky, dodanění polhůtních závazků
  • tvorba rezerv
  • majetek, evidence a odepisování
  • zásoby, nedokončená výroba, účtování A, B
 • Vnitropodnikové směrnice
 • Jak sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, dopad účetnictví na výši daňového základu (daňové a nedaňové náklady, bezúplatné příjmy, položky odčitatelné od základu daně)
 • Rozsah účetní závěrky dle kategorizace účetních jednotek, základní kontrolní vazby ve výkazech účetní závěrky: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, výroční zpráva včetně zprávy o propojených osobách
 • Následné povinnosti účetní jednotky, povinnost zveřejnění roční závěrky
 • Připravované legislativní změny v zákoně o účetnictví

 

Jarmila Trnkalová

Lektorka působí v praxi jako daňová poradkyně více než dvacet let.
Má bohaté zkušenosti s lektorováním a působila také jako soudní znalkyně v oboru účetnictví a daní.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 190 Kč
bez DPH