Logo AIVD
Seminář

Seminář: Změny územních plánů po novele stavebního zákona od 1. 7. 2024

Jak efektivně a správně využít zkrácené postupy pořizování územně plánovací dokumentace

Termín: 25. 9. 2024
Místo konání: Online – živý přenos

Stavební zákon umožňuje použít zkrácený postup při pořizování změn územních plánů. Víte, v jakých případech lze zkrácený postup využít tak, aby se docílilo co největší úspory času? Seminář se bude věnovat i standardnímu procesu pořizování změn územních plánů a jeho úskalím z právního hlediska.

5 690 

bez DPH a expedičních nákladů.


Cíl semináře

Cílem semináře je přehledně seznámit jeho účastníky s tím, kdy zvolit jaký postup pořizování změny územního plánu. Seznámení s nástrahami a riziky při konkrétním využití v praxi, včetně relevantní judikatury správních soudů. Získají informace o obsahu změny územního plánu, jak z pohledu stavebního zákona, tak správního řádu. Představeny budou také nejčastější důvody pro zrušení změn územních plánů z pohledu soudní praxe. Seminář sleduje cíl připravit územní plán v souladu s právními předpisy a současně zajistit kvalitní řešení pro obec a její občany.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Změny územních plánů – pohled z praxe právníka a pořizovatele je určen pořizovatelům a zpracovatelům územně plánovací dokumentace, zástupcům samospráv (starostům, zastupitelům), developerům a odborné veřejnosti, která přichází do styku s územním plánováním

Další informace

Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a záznam. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE (9,0014,00 hod.)

  1. Územní plán a jeho zásadní vliv na rozvoj území obce
  2. Právní rámec pořizování změn územních plánů
  3. Možnosti pořízení změny územního plánu – volba mezi postupy
  4. Zkrácený způsob pořizování změny územního plánu
  5. Obsah návrhu na změnu územního plánu
  6. Obsah změny územního plánu
  7. Soulad územního plánu s nadřazenými dokumenty a s právními předpisy
  8. Nejčastější důvody pro zrušení změn územních plánů z pohledu soudní praxe

Ing. Vladimír Voldřich

Vladimír Voldřich je vedoucí oddělení, zástupce ředitele odboru územního plánování na Ministerstvu pro místní rozvoj. Podílel se na pořizování územních plánů pro obce v okrese Praha-Západ, vyvlastňování pozemků pro veřejně prospěšné stavby, zejména pak stavby 512 pražského okruhu, a na správních činnostech, které vykonává obecný stavební úřad. Dnes se věnuje především stavebnímu právu, zejména pak územnímu plánování.

Online – živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.


Také doporučujeme