Ing. Vladimír Voldřich

Vladimír Voldřich je vedoucí oddělení, zástupce ředitele odboru územního plánování na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Podílel se na pořizování územních plánů pro obce v okrese Praha-Západ, vyvlastňování pozemků pro veřejně prospěšné stavby, zejména pak stavby 512 pražského okruhu, a na správních činnostech, které vykonává obecný stavební úřad. Dnes se věnuje především stavebnímu právu, zejména pak územnímu plánování.

Další autoři

Ing. Martina Bufková, Rychecká

Martina Bufková Rychecká je majitelkou a jednatelkou firmy Compet Consult s.r.o., která poskytuje komplexní služby zadavatelům při zadávání veřejných zakázek.Zadáváním veřejných zakázek se zabývá již od roku 1995, kdy vstoupil v České republice v platnost historicky první zákon o veřejných zakázkách v porevoluční éře. V letech 2006 až 2011 působila jako kvalifikovaný školitel MMR k zákonu o veřejných zakázkách, je členkou Rady Asociace veřejných zakázek.

RNDr. Ing. Jiří Peterka

Jiří Peterka je autorem řady článků a autorem knihy k problematice elektronických podpisů, datových schránek a elektronické identifikace.Věnuje se elektronickým podpisům již od roku 1999. Podílí se na činnosti pracovních skupin, které připravují právní úpravu elektronických podpisů.

MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

JUDr. Alena Tomsová, Ph.D.

Ve své advokátní praxi se zaměřuje na problematiku věcných práv (vlastnictví, spoluvlastnictví, právo stavby, věcná břemena, aj.), právo nemovitostí, developerskou výstavbu, závazkové vztahy ve stavebnictví, veřejné stavební právo a právo životního prostředí.JUDr. Alena Tomsová ukončila magisterské i doktorské studium na Právnické fakultě UK v Praze (2011 a 2016), v závěrečných pracích se věnovala nemovitostem a stavebnictví (právo stavby). Absolvovala čtyřsemestrální kurs Oceňování nemovitostí na institutu oceňování VŠE se specializací na pozemní stavby, jako absolventka stavební průmyslové školy pracovně působila ve stavebnictví více než 15 let. Pracovala rovněž jako podnikový právník v developerské divizi velké české stavební společnosti (2012, 2013); ve své advokátní praxi (v advokacii od 2010, resp. od 2014) se zaměřuje na problematiku věcných práv (vlastnictví, spoluvlastnictví, právo stavby, věcná břemena, aj.), právo nemovitostí, developerskou výstavbu, závazkové vztahy ve stavebnictví, veřejné stavební právo a právo životního prostředí.

Ing. Miloslav Valena

Miloslav Valena působí jako revizní technik a soudní znalec v oboru revizí elektrických zařízení.Od roku 1991 je členem TNK 22 při Úřadu pro normalizaci, měření a zkoušky a místopředsedou Unie soudních znalců. V současnosti se věnuje zavádění nové normy na revize EZ v Česku i na Slovensku a školí i publikuje články o revizních činnostech a činnostech souvisejících (projekty, montáž, znalecká činnost, zkušenosti z praxe).  

Mgr. Josef Bátrla

Josef Bátrla je samostatný advokát, kterého baví technologie a start-upy.Josef prošel několika advokátními kancelářemi, kde se podílel na velkých a významných projektech v rámci ICT a GDPR. Díky tomu tak nasbíral zkušenosti a může tak ve svých specializacích pokračovat i jako jednočlenný tým. Mimo svoji praxi Josef často publikuje a přednáší.