Logo AIVD
Seminář

Živé vysílání: Smlouvy o dílo ve stavebnictví

Jak je nastavit a ochránit svůj projekt

Termín: 2. 4. 2020
Místo konání: Online – živý přenos

Správné nastavení smlouvy o dílo ve stavebnictví je základem úspěšné realizace a dokončení díla pro všechny zúčastněné strany. Ať už jste odběratelem či zhotovitelem, musíte vědět, na co si u smluv dávat pozor, abyste ochránili svůj projekt a svou práci. Seznamte se s ustanoveními, které ve smlouvě nesmí chybět! Na praktickém semináři se naučíte, jak pro sebe nastavit nejlepší podmínky bez rizika.

Školení se zúčastníte z pohodlí a bezpečí vašeho domova či kanceláře!

5 490 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl školení

Cílem školení Smlouvy o dílo ve stavebnictví je nabídnout účastníkům návod, jak nejlépe sepsat smlouvu o dílo, která neohrozí žádnou ze zúčastněných stran. Na školení se účastníci seznámí s důležitými ustanoveními tohoto druhu smlouvy a způsoby jejího právního nastavení a řešení.

Seminář je praktickým průvodcem – nabídne poznatky z aplikace v běžném podnikání i poznatky ze soudní praxe a představí konkrétní kroky, které zabrání eventuálnímu soudní řízení. Pomůže firmám předcházet problémům jak v průběhu, tak po ukončení závazkového vztahu mezi architektem, projektantem a zhotovitelem díla. Formou názorných příkladů z praxe představí postupy, díky kterým proběhne zhotovení díla bez zbytečných chyb a sankcí. 

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je školení určeno

Školení je určeno všem, kteří uzavírají smlouvy o dílo nebo se pohybují v těchto závazkových vztazích jak na straně zhotovitele, tak odběratele.

Další informace

Online seminář je plnou náhradou za prezenční kurz s tou výjimkou, že ho můžete sledovat jak ve vaší kanceláři, tak doma. Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE (9,00-13,00 hod.)

 • Zakotvení smlouvy o dílo v zákoně

  • Rozdíly oproti předchozím právním úpravám (odstranění duální právní úpravy)

 • Užití smlouvy o dílo

  • Specifika smlouvy o dílo v oblasti stavebnictví

  • Nejdůležitější rozdíly v užití pro novostavby a rekonstrukce

 • Subjekty smlouvy o dílo

  • Objednatel (zadavatel)

  • Zhotovitel (dodavatel) – generální a subdodavatelé

  • Vztah subjektů smlouvy o dílo s dalšími účastníky stavebního procesu (architekt, projektant, dozor investora, aj.)

 • Vymezení a definice díla (předmět smlouvy o dílo)

 • Harmonogram díla

 • Cena díla

  • Způsoby stanovení ceny díla

  • Problematika tzv. víceprací a méněprací

 • Kontroly provádění díla, dokončení díla

  • Předání a převzetí díla

 • Odpovědnostní vztahy, vady díla, záruční vady, reklamace

 • Náhrada škody

 • Zajištění, zádržné a bankovní záruky

 • Vedlejší ujednání ve smlouvě o dílo (smluvní pokuty apod.)

 • Ostatní práva a povinnosti stran

 • Autorsko-právní aspekty smlouvy o dílo

 • Příklady ze soudní praxe

JUDr. Tomáš Doležal

Tomáš Doležal od roku 2008 působí v advokacii. Poskytuje právní služby zejména v oblastech veřejného práva a nemovitostí. V současné době má svojí advokátní kancelář v Opavě. Zvláštní specializaci zapsanou u České advokátní komory má na obory stavebního práva, správního práva, přestupkového práva, občanského práva a dopravních trestných činů.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.


Také doporučujeme