JUDr. Tomáš Doležal

Tomáš Doležal od roku 2008 působí v advokacii. Poskytuje právní služby zejména v oblastech veřejného práva a nemovitostí. V současné době má svojí advokátní kancelář v Opavě. Zvláštní specializaci zapsanou u České advokátní komory má na obory stavebního práva, správního práva, přestupkového práva, občanského práva a dopravních trestných činů.

Další autoři

Ing. Markéta Szotkowská

Markéta Szotkowská vystudovala Ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě se zaměřením na účetnictví a daně, kde získala v roce 2014 inženýrský titul. Již během studií absolvovala řadu stáží na účetních odděleních ve výrobních společnostech. Od roku 2014 krátce působila ve Finanční správě, kdy nastoupila na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj. V roce 2015 se začala věnovat transferovým cenám, a to během svého působení u skupiny V4 Group. V současné době působí na pozici tax managera. V rámci své praxe se zaměřuje na komplexní ekonomické poradenství s důrazem na účetnictví a daně, zpracování odborných daňových stanovisek v oblasti přímých i nepřímých daní a mezinárodního zdanění

B.Sc. Adam Svejkovský

Adam Svejkovský vystudoval obor Business Administration na University of New York in Prague, jehož součástí je i studium projektového managementu.Projektovému řízení se věnuje již od roku 2003, kdy se stal spoluzakladatelem a projektovým manažerem ve společnosti Neighbor Beats Entertainment a působil zde jako hlavní koordinátor klíčových aktivit strategického, personálního a finančního řízení. V roce 2008 rozšířil své projektové zkušenosti o roli konzultanta - specialisty pro zvyšování efektivity prodejních procesů ve společnosti CAMPI. Pracoval v týmu pro analýzu manažerského řízení, prodejních procesů i následného zavádění klíčových změn např. do společností Raiffeisenbank, Tatra Banka či Poštovní spořitelna.  V letech 2009–2011 působil na pozici marketingového ředitele v nově vzniklé společnosti Bedna.TV, provozující internetovou televizi a filmovou produkční společnost, kde zaváděl systém projektového a manažerského řízení. Podobnou problematikou se zabýval i v rámci občanského sdružení Pozitivní evoluce, kde v roce 2012 zaváděl systém pro projektové řízení EasyProject. V současné době je aktivní na několika souběžných projektech v různých oborech, při jejichž řízení využívá myšlenkových map a nejmodernějších technických nástrojů projektového řízení.

Mgr. Michal Antoš, LL.M.

Michal Antoš je advokátem v advokátní kanceláři Šetina, Komendová & Partners s.r.o., ve které již pátým rokem působí. Ve své praxi se zaměřuje se především na právo obchodních korporací, problematiku compliance a závazkové právo. Zejména v oblasti práva obchodních korporací již publikoval řadu odborných článků, pravidelně přednáší a vystupuje na konferencích zaměřených právě na toto téma.

JUDr. Michal Petr, Ph.D.

Michal Petr působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2003 jako ředitel Legislativně právního odboru, od roku 2009 jako ředitel Sekce legislativy a mezinárodních záležitostí.V rámci svého působení na Úřadě vedl zejména práce na novelizacích zákona o ochraně hospodářské soutěže souvisejícími s členstvím České republiky v EU a na přípravě nového programu leniency z roku 2007. Je spoluautorem komentáře k zákonu o ochraně hospodářské soutěže a k zákonu o veřejných zakázkách, rozsáhle publikuje na téma soutěžního práva a vybraných otázek práva komunitárního. Současně předsedá rozkladové komisi Úřadu pro oblast hospodářské soutěže. Je aktivní i v akademické sféře, kde pracuje jako odborný asistent na Ekonomicko správní fakultě Masarykovy univerzity a na Právnické fakultě Univerzity Palackého, v obou případech v oboru soutěžního a evropského práva.

Jan Baxa

Jana Baxa je vedoucí Asset Managementu společnosti CA Immo Czech Republic, využívá více než desetileté zkušenosti se správou komerčních budov.Ze své praxe ví, že problémy či požadavky jednotlivých nájemců se musí propojit s možnostmi budovy a schopnostmi její správy. Zaměřuje se na polohové aspekty budov, jejich šetrném provozování a také vestavbami nájemců i samotným provozováním a údržbou vnitřních prostor budov. Jednotlivec je tím nejdůležitějším v budově a převážně na jeho výkonu závisí i obchodní výsledky firem. Budova by svojí schránkou a technologiemi měla nabídnout dlouhodobě kvalitní prostředí umožňující lidem v ní trávit několik tisíc hodin ročně.

JUDr. Lenka Příkazská

JUDr. Lenka Příkazská je jedním ze tří společníků advokátní kanceláře HSP & Partners.Lenka Příkazská řídí pracovní tým, který se věnuje zejména právu duševního a průmyslového vlastnictví, veřejných zakázek a problematice nemovitostí. Zabývá se litigacemi zvláště při vymáhání nároků souvisejících s porušením práva duševního vlastnictví, se zaměřením na ochranu průmyslových práv. V rámci veřejného práva zastupuje klienty kanceláře zejména v oblasti veřejných zakázek, včetně zastupování klientů v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. S oblastí veřejných zakázek úzce souvisí také další oblast, které se JUDr. Příkazská věnuje, a sice oblast hospodářské soutěže, včetně práva nekalosoutěžního. Další oblastí, které se věnuje, je pracovní právo, zejména právní zastoupení klientů před soudy v pracovně-právních sporech. Je zapsána jako advokátka také ve Slovenské advokátní komoře. Věnuje se také publikační a školící činnosti. V loňském roce zabodovala v prestižním žebříčku měsíčníku Právní rádce, který ji zařadil do seznamu významných právniček, tedy úspěšných žen s velkým vlivem na obor a své okolí.