JUDr. Tomáš Doležal

Tomáš Doležal od roku 2008 působí v advokacii. Poskytuje právní služby zejména v oblastech veřejného práva a nemovitostí. V současné době má svojí advokátní kancelář v Opavě. Zvláštní specializaci zapsanou u České advokátní komory má na obory stavebního práva, správního práva, přestupkového práva, občanského práva a dopravních trestných činů.

Další autoři

Mgr. Ondřej Čurilla

Ondrej Čurilla je senior advokátem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.Specializuje se na oblast veřejného sektoru, zejména oblast veřejných zakázek, projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP projektů) včetně koncesí, na obecné obchodní právo a právo obchodních společností, právní audity a právní due diligence a oblast dopravy a logistiky.

Ing. Miroslav Kalous

Miroslav Kalous je náměstek ministra Ministerstva pro místní rozvoj ČR a spoluautor návrhu novely koncesního zákona.Zaměřuje se na právní a praktické otázky PPP projektů a koncesních smluv.

Bc. Lukáš Hrňa

Obchodní manažer společnosti MiCoS Software, s.r. o.

Mgr. Jana Černá Tomanová, Ph.D.

Jana Černá Tomanová je psycholožka a psychoterapeutka se specializací na páry, rodiny a léčbu poruch příjmu potravy. Společně s dalšími kolegy v roce 2004 zavedli do Čech model účinné terapie poruch příjmu potravy – Vícerodinnou terapii. Má psychologickou poradnu v Liberci.

PhDr. Iva Ullrichová

Iva Ullrichová učila od roku 1991 na VŠE angličtinu v ekonomii a angličtinu v obchodním styku.Záhy se specializovala na angličtinu ve financích a účetnictví. Zároveň učila profesní odborníky Bankovního institutu finanční a bankovní angličtinu. Zkušenosti načerpala také na stážích ve Velké Británii, na University of West London. Vedla kurzy pro manažery významných firem. V současné době vyučuje angličtinu ve financích a účetnictví ve firmách a vzdělávacích agenturách. Pravidelně se zúčastňuje odborných seminářů, které pořádá Britská rada a Cambridge University Press.

Ing. Jaroslav Šafránek, CSc

Je specialistou v oboru tepelné ochrany budov. Celý svůj profesní život pracoval ve Výzkumném ústavu pozemních staveb, nyní pracuje v Centru stavebního inženýrství.Je členem správní rady Asociace energetických auditorů a energetických specialistů, V ČKAIT je místopředsedou Autorizační rady a členem pracovní skupiny pro výstavbu nízkoenergetických budov.