Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a jiné. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice.

Další autoři

Mgr. Miroslava Strakatá

Miroslava Strakatá má dlouholetou praxi v předškolním vzdělávání, nejprve jako učitelka, od roku 1998 jako ředitelka mateřské školy.V průběhu své praxe realizovala mnoho tuzemských i mezinárodních projektů týkajících se předškolního vzdělávání, v rámci projektů navštívila mateřské školy v mnoha evropských zemích. Věnuje se publikační a lektorské činnosti v oblasti předškolního vzdělávání a školského managementu.

Kateřina Horynová

Kateřina Horynová má za sebou více než 15 let zkušeností v oblasti Event Managementu.Kateřina Horynová má za sebou více než 15 let zkušeností v oblasti Event Managementu. Je zakladatelkou a spolumajitelkou agentury Event Arena, která byla založena v roce 2000. Zároveň zastává pozici ředitelky produkce. Její hlavní náplní práce je supervize akcí a projektů, kreativní návrhy řešení eventů a komunikace s klienty. Podílí se na všech významných zakázkách společnosti. Mezi její klienty patří například ČSOB, Telefónica, Partners, Česká spořitelna, Seznam.cz, Novartis a řada dalších. Vystupuje a přednáší na odborných akcích týkajících se Event Managementu od roku 2011.

Jan Vašíček

Honza od roku 2015 spravuje PPC kampaně na Facebooku, Google i Seznamu pro domácí i nadnárodní firmy. K reklamě se dostal při práci v Seznam.cz, kde si vyzkoušel pozici Sklik specialisty. Poslední dva roky pracuje v agentuře Business Factory na pozici Facebook Ads specialisty a následně povýšil na Facebook team leadera. Spravoval Facebook kampaně pro Českou Spořitelnu nebo Mall.sk.

Ing. Jaroslava Hanková

Mgr. Michal Kandráč

Michal Kandráč od roku 2015 pracuje v kanceláři Weinhold Legal, kde se zaměřuje především na právo duševního vlastnictví, právo informačních technologií, mediální právo a ochranu osobních údajů. V rámci své praxe se dále specializuje na právo závazkové a právo korporátní, a to zejména na právní poradenství v oblasti právních prověrek a procesu prodeje či koupě obchodních společností.Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval též roční studium na University of Glasgow (2016 – 2017), kde se věnoval právu duševního vlastnictví, právu závazkovému a právu korporátnímu. Od roku 2018 je zapsán jako advokátní koncipient v České advokátní komoře.

JUDr. Lukáš Jansa

Autor knihy Softwarové právo.Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.