Mgr. Kateřina Schönová

Zkušená dětská psycholožka s bohatou praxí v práci s dětmi s nejrůznějšími poruchami, psychickými nemocemi a traumaty. Zároveň působí jako lektorka programu Heroic Imagination Project Philipa Zimbarda.

Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a aktuálně studuje doktorandský program Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF Univerzity Karlovy. Pracovala v dětské psychiatrické nemocnici Louny a také v Dětském krizovém centru, kde se potkávala s dětmi s nejrůznějšími potížemi, od poruch pozornosti, přes poruchy řeči, chování až po děti s potížemi v rodině a s traumaty. Nyní pracuje ve VFN v Praze, kde se setkává především s dospělou klientelou.
Kontinuálně se vzdělává v psychoterapii a psychodiagnostických metodách. Má vzdělání v systemické rodinné terapii a v tomto směru ve svém vzdělávání formou supervizí pokračuje. 

Další autoři

Ing. Petr Skokan, MBA

Petr Skokan získal za svoji dvacetiletou praxi zkušenosti zejména v oblasti prodeje, marketingu a zákaznického servisu.Byl odpovědný za prodej a rozvoj obchodu s velkými nadnárodními zákazníky ve firmách jako Siemens nebo Ericsson v České republice i v zahraničí. Nyní se věnuje internetovým projektům a jako konzultant pomáhá rozvíjet obchodní činnost malých a středních firem.

Mgr. Ing. Jana Pekárková

Mgr. Ing. Jana Pekárková je advokátkou v Praze a v Čáslavi. V advokacii působí od roku 2006. Ve své praxi se věnuje zejména komerčnímu právu, přípravě a vyjednávání smluv, poradenství v oblastech souvisejících s podnikatelskou činností a zastupování v soudních řízeních. Z oblastí práva se zaměřuje zejména na právo nemovitostí, duševního vlastnictví a sporovou agendu.

Ing. Michal Krátký

Michal Krátký má dlouholetou praxi v oblasti vozových parků. Dvanáct let působil ve funkci fleet managera u značek Toyota, Fiat / Alfa Romeo a Nissan.Nyní se soustředí na oblast obchodu a marketingu ve společnosti AZ Mobility s.r.o., která se již šestým rokem zabývá kompletní problematikou vozových parků.

Mgr. Maroš Sovák

Maroš Sovák je specialista na veřejné zakázky, který v současné době působí v advokátní kanceláři KROUPAHELÁN. V rámci své praxe se zabývá zejména soutěžním, správním, pracovním, občanským a evropským právem. Několik let působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se stal ředitelem právního odboru a také zastával pozici vedoucího oddělení metodické podpory a kontroly veřejných zakázek.

Jaroslav Nechyba

Působí v České agentuře pro standardizaci jako ředitel odboru Koncepce BIM. Od roku 2015 se angažoval postupně v různých činnostech spolku CzBIM, kde byl v roce 2016 zvolen do představenstva spolku a vykonával funkci místopředsedy. Poté se spolupodílel na přípravě odborných podkladů Koncepce zavedení BIM v ČR zpracovávané MPO.

Ing. Miroslav Brotánek

Jednatel společnosti BTK Praha s. r. o. Je zkušený lektor, který se zabývá revizní činností tlakových a plynových rozvodů a kotlů, provozováním kotelen a výměníkových stanic v obytných a nebytových objektech i poradenskou činností v energetice.