Logo AIVD
Seminář

Smlouvy ve výstavbě – ochrana před růstem cen materiálu

Jak reagovat na změny cen a nový stavení zákon tak, aby smlouvy pracovaly pro Vás.

Termín: 3. 5. 2022
Místo konání: Online – živý přenos

Skokový nárůst cen, nedostatek materiálu, nový stavební zákon, který přináší nové postupy, elektronizaci, nové povinnosti pro zhotovitele. Na všechny tyto situace je třeba reagovat a ošetřit je ve smluvních vztazích. Cílem semináře je přehledně seznámit účastníky se všemi změnami a doporučit, co by nemělo v dnešní době chybět ve smlouvě o dílo na projekt i pro realizaci stavby.

Školení se zúčastníte z pohodlí a bezpečí vašeho domova či kanceláře!

5 490 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl školení

Cílem školení Smlouvy ve výstavbě – ochrana před růstem cen materiálu je nabídnout účastníkům návod, jak nejlépe sepsat smlouvu o dílo, která neohrozí žádnou ze zúčastněných stran. Na školení se účastníci seznámí s důležitými ustanoveními tohoto druhu smlouvy a způsoby jejího právního nastavení a řešení.

Seminář je praktickým průvodcem – nabídne poznatky z aplikace v běžném podnikání i poznatky ze soudní praxe a představí konkrétní kroky, které zabrání eventuálnímu soudní řízení. Pomůže firmám předcházet problémům jak v průběhu, tak po ukončení závazkového vztahu mezi architektem, projektantem a zhotovitelem díla. Formou názorných příkladů z praxe představí postupy, díky kterým proběhne zhotovení díla bez zbytečných chyb a sankcí. 

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je školení určeno

Seminář je určen pro soukromé i veřejné investory, projektanty, realizační firmy, pracovníky investičních oddělení, vedoucí pracovníky stavebních a projekčních firem.

Další informace

Online seminář je plnou náhradou za prezenční kurz s tou výjimkou, že ho můžete sledovat jak ve vaší kanceláři, tak doma. Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE (9,00-13,00 hod.)

 1. Právní úprava smluvních vztahů ve výstavbě – přehled

 2. Problémy současné praxe a jejich vliv na řádné plnění   
 3. Specifika ZZVZ     

 4. Smlouva o dílo na projekt
  • vliv nového stavebního zákona na SOD a přípravu staveb,
  • účel smlouvy,
  • lhůty plnění,
  • odpovědnost za vady,
  • dozor projektanta,
  • autorská práva
 1. Smlouva o dílo pro realizaci stavby
  • vliv nového stavebního zákona
  • vymezení předmětu díla
  • cena, vícepráce
  • kontrola způsobu provádění díla
  • předání díla
  • odpovědnost za vady, spoluodpovědnost za vady staveb
  • záruka za jakost, reklamace
 1. Vyšší moc, sankce a odstoupení

JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D., je právnička a lektorka zabývající se stavebním právem. Zároveň je členkou zkušební komise ČKAIT. Již od roku 2013 vede vzdělávací akce pro členy ČKAIT tematicky zaměřené na povolování staveb, nové smluvní vztahy ve výstavbě a nový občanský zákoník.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.